Toimus EuroSkills 2020 Eesti meeskonna kohtumine

16.–17. september toimus ühine laager kõigile EuroSkills võistlejatele ja ekspertidele. Laagri eesmärk oli noortest võistlejatest moodustada ühtne ja motiveeritud meeskond, koolitada eksperte, jagada praktilist infot. Laagris õpiti üksteist tundma, meeskonnakoolitajad tegid põnevaid mänge ja harjutusi ning analüüsiti meeskonnatöö ohte ja tugevusi.

EuroSkills 2020 lükkus Covid-19 leviku tõttu edasi ja toimub 6.–10. jaanuaril 2021 Graz’is, Austrias. Üleeuroopaliste kutsemeistrivõistluste EuroSkills eesmärk on tutvustada erinevaid kutsealasid ja noorte meistrite oskusi ning seeläbi arendada kutseõpet terves Euroopas. Võistlused võivad olla nii individuaalsed kui ka meeskondlikud.

Sel aastal esindab Eestist 18 noort 15 erialal: ehitusviimistleja, elektrik, graafiline disainer, rätsep, kokk, restoraniteenindaja, vastuvõtu administraator, sõiduautotehnik, ettevõtlus, ehituspuusepp.

EuroSkillsi võistlused annavad hea võimaluse tutvuda lähemalt erinevate kutsealadega ja võrrelda Eestis õpetatavate erialade taset teiste Euroopa riikidega. Samuti peegeldavad võistlused Euroopa maade kutsestandardeid ja nõudeid kvalifikatsioonile. Iga riigi noortel kutsemeistritel on võimalus oma oskused ja teadmised proovile panna ning võrrelda neid sama ala õppivate Euroopa noortega. EuroSkillsi võistluste žüriides osalevad ekspertidena ka meie kutseõpetajad. Saadud kogemus annab hea võimaluse erialade edasiarendamiseks Eesti kutsekoolides. EuroSkills kutsemeistrivõistlused toimuvad iga kahe aasta tagant.