Astangu keskuse kursusele “pagar-kondiitri abi” on veel vabu kohti

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse kursusel “pagar-kondiitri abi” on veel vabu kohti. Pagaritöö kursusel on võimalik omandada võimetekohased tööoskused erinevatest taignaliikidest pagari- ja kondiitritoodete valmistamiseks.

Õppetöö toimub praktilise töö vormis keskuse õppeklassides ja -töökodades. Õppijad saavad klienditeeninduse kogemuse keskuse kohvikus pagaritooteid müües. Mõlemal õppeaastal sooritavad õppijad praktika valitud ettevõtetes.

Pagaritöö kursusele ootame õppima inimesi, kes tahavad omandada ametioskusi ja kelle tervislik seisund võimaldab valitud erialal töötada. Õppekava on kohandatud põhikoolis lihtsustatud õppes õppinutele. Lisaks ootame õppima ka neid inimesi, kelle põhihariduse õpingud on jäänud lõpetamata või kelle haridustase on nõutust kõrgem.

Kursuse kohta lähemalt: http://www.astangu.ee/oppetoo/oppevoimalused/toooppekursused/