Toimus EuroSkills 2020 Eesti meeskonna kohtumine

16.–17. september toimus ühine laager kõigile EuroSkills võistlejatele ja ekspertidele. Laagri eesmärk oli noortest võistlejatest moodustada ühtne ja motiveeritud meeskond, koolitada eksperte, jagada praktilist infot. Laagris õpiti üksteist tundma, meeskonnakoolitajad tegid põnevaid mänge ja harjutusi ning analüüsiti meeskonnatöö ohte ja tugevusi. EuroSkills 2020 lükkus Covid-19 leviku tõttu edasi ja toimub 6.–10. jaanuaril 2021 Graz’is, Austrias. […]

OECD: Eestis on kutseharidus populaarne üle 25-aastaste seas

Äsja avaldatud OECD haridusstatistika kogumik Education at a Glance 2020 toob esile, et Eesti kutseharidussüsteemi eripäraks on kättesaadavus nii esmaõppijatele kui oskusi täiendavatele täiskasvanutele. Kõigist keskhariduse tasemel vanuses 25+ õppijatest õpib kutseõppes 77% õpilastest. Haridus- ja Teadusministeeriumi kesk- ja täiskasvanuhariduse asekantsler Robert Lippini sõnul võime olla uhked, et igal tasemel haridus on kõikidele Eesti inimestele […]

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on lõppenud suvine vastuvõtt: enamik õpperühmadest on täidetud, kuid vabu kohti veel leidub

28. augustil lõppes Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses suvine vastuvõtt, mis kokkuvõttes oli edukas. Sisseastumisavalduse esitas sel aastal ligi 1800 inimest, mis on ligi 300 võrra enam kui eelmisel aastal. Reede lõpuks on teinud lõpliku valiku ja oma õppimissoovi ka kinnitanud 1409 inimest. Narvas on kõik õpperühmad täidetud. Üksikuid vabu kohti on pakkuda Jõhvis ja Sillamäel. Kõige populaarsemad […]

Kutseõppeasutusi toetatakse 1,7 miljoni euroga

Alates homsest, 1. septembrist saavad kutseõppeasutused taotleda toetust kutsevaliku õppe rakendamiseks, mille eesmärk on luua võimalusi poolelijäänud haridustee jätkamiseks ning toetada noori karjäärivaliku tegemisel. Taotlusvooru kogumaht on 1,74 miljonit eurot. „Kutsevaliku õpet on meie kutseõppeasutused juba mõned aastad pakkunud, kuid tänu rahvusvahelisele toetusele on võimalik õppekavasid arendada ja individuaalsetele vajadustele vastavaks kohandada,“ kiitis taotlusvooru haridus- […]

Innove teenused läksid üle Haridus- ja Noorteametisse

Sihtasutus Innove tegutses Eesti hariduse kompetentsikeskusena aastatel 2003-2020. 1. augustil 2020 läksid Innove teenused üle Haridus- ja Noorteametisse (HARNO). Haridus- ja Noorteamet on SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) ning Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) teenuste põhjal loodud ühtne valitsusasutus, mille ülesandeks on Eesti riigi haridus- ja noortepoliitika elluviimine. Rohkem infot uue ameti kohta ning kontaktid […]

Haapsalu kutsehariduskeskuses jätkub vastuvõtt vabadele õppekohtadele kuni 30. septembrini

Haapsalu Kutsehariduskeskuses jätkub vastuvõtt vabadele õppekohtadele kuni 30. septembrini. Avaldusi saab esitada järgnevatele erialadele elektroonselt või koolis kohapeal. Kutsekeskharidus põhikooli baasil: IT-süsteemide nooremspetsialist, tisler, kokk ning turismiettevõtte teenindaja. Kutseõpe täiskasvanud õppijale tsükliõppes: ehitusplekksepp 3. ja 4. tase, tekstiilkäsitöö, raamatupidaja ning  bürootöötaja. Kutseõpe täiskasvanud õppijale töökohapõhises õppes (kui töötad juba sarnases valdkonnas): tegevusjuhendaja, kokk ning puhastusteenindaja. Veel on mõned vabad kohad kutsevaliku õppesse (kontaktisik Liina Krips, liina.krips@hkhk.edu.ee). Samuti ootame avaldusi põhikooli– või gümnaasiumiõppesse (kontaktisik Knud Jessen, knud.jessen@hkhk.edu.ee). Vaata lisa siit!

Tallinna Majanduskooli edulugu jätkub!

Just nii võib väita, kuivõrd äsja lõppenud sisseastumisperioodi vältel esitati enam kui 2300 avaldust õppima asumiseks just Tallinna Majanduskooli! Kutseõpe on Tallinna Majanduskooli sisseastumisandmete põhjal olnud populaarne juba enam kui 5 aastat, ent viimase 3 aasta võrdluses oli käesoleval aastal huvi kooli vastu konkurentsitult suurim. Kuivõrd 15 eriala vahel jaotuvaid õppekohti on 750, siis küündisid […]

Tartu Kutsehariduskeskuse lõpetab suvine lend kutsespetsialiste

Laupäeval, 4. juulil toimuval lõpuaktusel saavad  lõputunnistuse 637 noort kutsespetsialisti. Tänavustest lõpetajatest 52 lõpetavad kiituskirjaga ning üle saja lõpetaja saavad kooli tänukirja kõrgete kutsealaste oskuste, kooli esindamise või sportlike saavutuste eest. „See aasta on olnud eriline ning pannud ka lõpetajad erilisse olukorda. Nad on pidanud rohkem pingutama, olema iseseisvamad, loovamad ja nutikamad oma  ülesannete täitmisel ning […]

Viljandi Kutseõppekeskuse õpetaja pälvis oma digitaalsete õppematerjalidega Innove tunnustuse

Aprillis kuulutas Innove välja konkursi digitaalsete õppematerjalide loomiseks ja E-koolikotti lisamiseks. Konkursi eesmärk oli tunnustada õpetajaid, kes on 2020. aastal loonud parimaid digitaalseid õppematerjale. Konkursile olid oodatud nii üldhariduskoolides kui ka kutseõppeasutustes kasutatavad materjalid kahes kategoorias: 1) väiksemad terviklikud materjalid, õpiobjektid; 2) õppekava teema põhised või mooduli rakendamist toetavad terviklikud kogumikud. Viljandi Kutseõppekeskuse inglise keele õpetaja […]

Kuressaare Ametikooli kokavilistlane valiti Eestit esindama EuroSkillsil

Kuressaare Ametikooli vilistlane Markus Treirat valiti Eestit esindama jaanuaris Austrias korraldatavatel üle-euroopalistel kutsevõistlustel EuroSkills. „Kui spordimaailmast võrdlust tuua, siis kutseõppurite jaoks on tegu Euroopa meistrivõistlustega,“ rääkis Kristi Tiido Tallinna Teeninduskoolist, kes on Eesti ekspert EuroSkills’i kokavõistlustel. 2019. a Kuressaare Ametikooli lõpetanud Markus Treirat saavutas teise koha eelmisel kevadel korraldatud üle-eestilisel kokavõistlusel „Noor Meister.“  Järgneva valikusõela […]

1 2 25