Digiõppematerjal kondiitritele on kasutajatele avatud

Teisipäeval, 26. aprillil  esitlesid Tartu Rakendusliku Kolledži õpetajad ahjusooja digiõppematerjali kondiitritele. Tegu on tervikliku ja süsteemse õppematerjaliga, mis on mõeldud eelkõige kutsekoolide kondiiter, tase 4 ja pagar-kondiiter, tase 4  õppe läbiviimiseks, kuid materjalid on kättesaadavad kõikidele huvilistele.

Toiduainete tehnoloogia osakonna juhi Merle Truupõllu sõnul kummitab kutsekoole õppematerjalide puudus. Näiteks kondiitritöö viimane erialane teooriaõpik „Küpsetuskunst“ ilmus 17 aastat tagasi ning seetõttu on koolide kutseõpetajad ise sobivaid materjale koostanud. „Kindlasti oli tervikliku ja kaasaegse õppematerjali loomine väga vajalik samm, ning meie õpetajate teostatud projekt aitab kõiki Eesti kutsekoole  ja –õppureid. Digiajastule omaselt on loodud õppematerjalid avatud õppijatele kasutamiseks kasvõi kodust,“ selgitas ta.

Õppematerjal koosneb seitsmest digiõpikust: muretaina-, biskviittaina-, beseetaina-, keedutaina ja suhkrulise taina tehnoloogia, kreemide tehnoloogia ja suhkruliste pooltoodete tehnoloogia. Õppijad leiavad peatükkidest nii tehnoloogia õpetuse, videod, fotod, joonised ning näidisretseptid ja enesekontrolli testid. Õppematerjale koostanud õpetajad loodavad, et kondiitrite digiõpikud leiavad rohket kasutamist kutsekoolides üle Eesti. Juba praegu saab õppematerjale alla laadida e-koolikotist: https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/32127-Digioppematerjal-kondiitritele

„Meil kulus projekti elluviimiseks kaks aastat intensiivset tööd materjalide koostamisel alates struktuurist kuni sisuni. Tegelikult õppisime ise ka tohutult: lugesime juurde erialast kirjandust, õppisime tundma uusi programme nagu näiteks Canva, koostasime videote režiisid ning õppisime toidufotograafia saladusi. Kindlasti arenesid meie digipädevused,“ tõi õpetaja Anneli Ummik välja pika ja intensiivse töö positiivse poole.

Koos õppematerjali loomisega on meie õppurid materjale testinud ja omapoolse tagasiside andnud.  „Õppijatele on meeldinud materjalide süsteemsus ja mitmekesisus. Kõige enam on õpilased kiitnud videomaterjale, kus saab samm-sammult toote valmistamist jälgida või ise kaasa teha. Parandusettepanekuid tehti ka. Näiteks ootavad osad õpilased keerukamaid teste enda teadmiste proovile panekuks,“ selgitas õpetaja Gerda Ode. „Saime õpilastelt mitmeid ideid kuidas õppematerjali aja jooksul veelgi täiendada,“ lisas ta.

Digiõpikute retsensent, AS Balt-Hellin kvaliteedijuht  Ants Aedmaa tõdes, et materjale oli keeruline retsenseerida, sest kriitikat polnud millegi kohta teha. Kvaliteet ja kaasaegne lähenemine oli igas peatükis muljetavaldav. Positiivse hinnangu sai digiõppematerjal ka kooli e-kojast, mis hindab ja analüüsib Tartu VOCO e-õppematerjale.

Digiõppematerjali  kondiitritele koostasid õpetajad Riina Meinking, Gerda Ode, Ülle Soeson, Anneli Ummik ja Irina Võsar. Fotod ja videod tegi OÜ Aparaator, keeletoimetaja oli Kätlin Kask-Adamson ning IT-tugi Anne Krull.

Digiõppematerjal kondiitritele valmis „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Ühiskonna vajadusele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul” meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” tegevuse 1.3.1 „Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine” avatud taotlusvooru “Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – nutikas õppimine” raames.

Lisainfo:
Merle Truupõld
Toiduainete tehnoloogia osakonna juht
merle.truupold@voco.ee