Ettevõtlusoskuste II koha võitja: õpetajad, julgustage õpilasi olema aktiivsemad!

Kui Tartu kutsehariduskeskuse õpetaja ei oleks järjekindlalt julgustanud Aire Pruusi ja Robert Trummalit osalema kutsekoolide ettevõtlusoskuste võistlustel, oleks kooli kaksikvõit ehk jäänud olemata. Lisaks järjekindlale õpetajale aitas võiduni ka varasem põhikoolis ja kutsekoolis saadud  ettevõtluskogemus.

Võistlus andis osalejatele väga hea kogemuse, pandi ennast proovile ärimudeli koostamisel ja  prototüübi valmistamisel. Kui kõige raskem osa ehk idee välja mõtlemine ja selle esitamine inglise keeles said tehtud, oli edasine juba lihtsam. Võistkonna esindaja Aire peab eriti väärtuslikuks saadud esinemiskogemust ja -oskust, sest elus tuleb ikka enda idee kellelegi maha müüa, ükskõik millisel töökohal.

Aire ja tema kaasvõistleja Roberti väljavalitud 21. sajandi probleem seisnes selles, et pidevalt arenevas töömaailmas ei leia noored endale sobivat väljundit. Kuid lahendust otsides jõuti ärimudelina hoopis abivahendini ärevushäiretega inimestele. „Tegelikult me ise saime ka kogeda seda, et esimese ülesande esitamisel tuli närv sisse ja meie välja mõeldud Abi-käbi oleks sel hetkel heaks abivahendiks olnud,“ muigab Aire.

Raske õppustel, kerge lahingus ehk kogemused koolist kaasa

Võib kahtlustada, et teise koha saavutamisel mängis rolli lisaks põhikooli õpilasfirmas omandatud oskustele ka kutsekoolis saadud praktiline kogemus projekti juhtimisest ja  tootearendusest. Oma erialal ehk ärikorralduses paelub Airet mitmekesisus, sest ettevõtlus hõlmab nii palju erinevaid valdkondi. „Olen iga valdkonda natuke tundma õppinud ja tean nüüd, mis mind rohkem huvitab. Meie kool korraldab näiteks õpilasprojektide konkursse,  kus õpilased saavad koolielu edendamiseks esitada projekte ja nende elluviimiseks raha taotleda. Summa pole küll suur, aga see on juba midagi. Ja kindlasti on minu erialal suur praktikamaht, mis annab kogemuse ja võimaluse näha ning õppida ka väljaspool kooli,“ on ta rahul kooli pakutava praktilise õppega.

Ka teistel noortel soovitab ta aktiivselt osaleda võistlustel, programmides, projektides. Selleks tuleb õpetajatel ise ettevõtlikuks eeskujuks olla ja ka noori rohkem tagant utsitada. „Õpetajad, julgustage oma õpilasi erinevatel võistlustel ja üritustel osalema. Teadmised mööda külge maha ei jookse. Ka halb kogemus võib olla väga õpetlik,“ kutsub ta üles ettevõtlikkusele.