ÕPPURITE EDULOOD Loe, kuidas leidsid tee kutseharidusse noored õppurid. Millised olid nende mõtted, kõhklused ja otsused, mida nad edasiõppimisvalikut tehes arvesse võtsid, kas erialavalik läks esimese korraga täppi, kuidas nad on arenenud pärast kooli lõpetamist, kuhu tööle asunud ning mida nad elult ootavad ja millest unistavad.

sõiduautotehnik

Timo lugu

ehituspuusepp

Janne lugu

mehhatroonik

Kirilli lugu

koorijuht

Sofia lugu

maaturismi teenindaja

Martini lugu

kondiiter

Elena lugu