ÕPPURITE EDULOOD Loe, kuidas leidsid tee kutseharidusse noored õppurid. Millised olid nende mõtted, kõhklused ja otsused, mida nad edasiõppimisvalikut tehes arvesse võtsid, kas erialavalik läks esimese korraga täppi, kuidas nad on arenenud pärast kooli lõpetamist, kuhu tööle asunud ning mida nad elult ootavad ja millest unistavad.

Timo lugu

Janne lugu

Kirilli lugu

Sofia lugu

Martini lugu

Elena lugu