KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Millised on kutsekooli ja gümnaasiumi erinevused?

Kutsekool ja gümnaasium on väga erineva õppekorraldusega, mistõttu on ka õpikogemused erinevad. Kutseharidus on hea valik, kui sind köidab enam tegutsemine ja hindad praktilisi oskusi. Kutsekooli tasub valida ka sellisel juhul, kui soovid kiiresti tööle minna ja iseseisvat elu alustada.

Kutsekeskharidusõpe kestab vähemalt 3 aastat ja selle lõpetades saad keskhariduse, mis võimaldab soovi korral õpinguid jätkata kõrghariduses.

Millise haridusega saab sisse astuda?

Kutseõppesse oled oodatud, kui sul on kas põhi-, kesk-, kutse- või kõrgharidus, aga ka siis, kui Sul on põhikool pooleli jäänud. Loe kutseõppesse õppima asumise kohta lisaks SIIT.

Kas saan pärast kutsekooli lõpetamist ka edasi õppima minna?

Pärast kutsekooli lõpetamist saad soovi korral edasi õppida kõrgkoolis või jätkata õpinguid kutsekoolis. Paljud rakenduskõrgkoolid eelistavad vastu võtta tulevasest erialast ettekujutust omavaid noori. Kutsekoolid pakuvad omalt poolt mitmetel erialadel ka jätkuõppe võimalusi, mis võimaldavad teadmisi ja oskusi valitud valdkonnas veelgi edasi arendada.

Millised õppimis- ja elamistingimused on kutsekoolides?

Paljudes kutseõppeasutustes on lisaks koolimajadele ja praktikabaasidele korda tehtud ka õpilaskodud, kus saavad kaugemalt tulnud õppijad elada.
Vaata lisaks SIIT.

Milliseid eksameid peab lõpetamiseks tegema? Kas tuleb teha ka riigieksamid?

Kutsekooli lõpetamisel tuleb sooritada kutseeksam. Kutseeksami  õnnestumisel saad lisaks kooli lõputunnistusele ka kutsetunnistuse. Juhul, kui kutseeksami sooritamine erialal ei ole võimalik, lõpetatakse õpingud ainult lõpueksamiga.

Kui soovid jätkata õpinguid kõrgkoolis ja sul on vaja sooritada riigieksamid, on võimalus õppida täiendavalt vajalikke üldharidusaineid 35 õppenädala jooksul täiskasvanute gümnaasiumis või üldhariduskoolides, kus toimub kaug- või õhtuõpe.