VÄLISPRAKTIKA Kui kogu kutsekoolitusprogrammi läbimine on välismaal mõnevõrra keeruline, siis koolituse praktilise osaga tavaliselt nii suuri takistusi ei teki. Tööpraktika sooritamiseks välisriigis on mitmeid võimalusi. Võid minna omal käel või kooli kaudu, kas vahetusprogrammi raames või sõpruskooli abiga.

Välispraktika on eelkõige õppimine mitmekesisuse kaudu. Põimuvad nii formaalne õppimine kui tööelu, rahvuskultuur ja kutsealane ehk töökultuur.

Praktika teostamine välismaal on keerulisem võrreldes praktikaga kodumaal. Õppeprotsessi mõjutavad nii geograafiline kaugus kui kultuuriline keskkond. Mõnele noorele on välispraktika esmakordne võimalus välismaal viibida ja üksi võõras ümbruses hakkama saamine võib olla hirmutav. Eriti sellises olukorras tuleb suurt tähelepanu pöörata enda turvalisusele.

Kuna praktikal puutud tihedalt kokku uute kolleegidega ja täidad koos nendega tööülesandeid, ei ole kohanemine eriti raske. Sulanduma pead ka kultuurikeskkonda, märgates uusi tavasid ja neid austades. Praktika juurde kuulub lisaks rahvuskultuurile võõra maa töökultuuriga kokku puutumine (kellaaegadest kinnipidamine, meistri ja algaja suhe jm).

Kui tahad oma tööpraktika sooritada välisriigis:

  • Mõtle järele, kas Su keeleoskus on piisav, kaasa arvatud erialane terminoloogia. Kui kahtled, siis ära sellepärast veel loobu — olulisim on siiski suhtlemisjulgus! Pealegi saad veel enne minekut keelt iseseisvalt õppida või läbida intensiivkursused.
  • Pea meeles, et tööandjad ei pruugi sinu välismaal sooritatud tööpraktikat automaatselt tunnustada. Kvalifikatsioonide tunnustamise kohta saad infot Europassi Keskusest, kuid tunnustada saab sinu praktikat ikkagi õppeasutus.

Tööpraktika sooritamine välismaal võib olla küllaltki kulukas. Peale elamiskulude tuleb arvestada veel reisikulude ja kindlustusega, kuid töö eest saadav tasu võib olla väiksem palgast, mida sama töö eest makstakse meil. Mõnedes riikides ei maksta lühiajalise praktika eest üldse tasu. Mõnel pool on vaja praktika sooritamisel ettevõtte juures ka tööluba. Uuri seda kindlasti enne minekut.

Stipendiumi või toetust on võimalik taotleda nt fondidelt ja/või programmidelt. Mõni neist võib olla seotud sinu kooli või õpitava erialaga. Leidub palju mitmesuguseid stipendiume, mis on mõeldud kas õpinguteks konkreetses õppeasutuses, kindlate erialade omandamiseks, teatud piirkondadest või teatud sotsiaalsesse klassi kuuluvatele inimestele. Õppelaenu taotlemiseks tuleb sul kindlasti järgi uurida, kas tegu on keskhariduse järgse õppega, vastasel korral ei ole sul võimalik laenu saada.

Kõikvõimalike stipendiumide leidmine ja nende taotlemine on pikk ja keerukas protseduur, seega pead asjaajamist alustama vähemalt aasta enne seda, kui soovid välismaal praktikale asuda. Tõenäoliselt tuleb kirjutada üsna mitmeid taotlusi, aga kui su püüdlused lõpuks vilja kannavad, tasub see vaev ennast kuhjaga ära. Kui oled kindlalt otsustanud välismaale minna, tuleb sul otsida äraelamiseks piisavalt vahendeid — saadavad kogemused on seda kindlasti väärt.

Alusta info kogumisega oma koolist. Abi võid saada ka selle riigi saatkonna infokeskusest, kuhu minna soovid. Sealt osatakse sind kindlasti edasi suunata vajalike organisatsioonide poole. Kasu võib olla ka ettevõtete poole pöördumisest.

Kui su kool organiseerib koos mõne Euroopa riigiga õpirändeprojekti, mis sisaldab ka erialast tööpraktikat või õppimist välisriigi õppeasutuses, võib kool taotleda ühe osa projektikulude finantseerimist mõnest Euroopa Liidu haridusprogrammist — nt Erasmus+, mille toetusel saavad kutsekoolide õpilased välisriigis praktiseerida kahest nädalast 12 kuuni.

Erasmus+ välispraktikal võivad osaleda kutsekoolide õpilased nii riiklikest kui ka erakutseõppeasutustest. Praktikandid täiendavad välismaal töötades õpitud oskusi, õpivad tundma kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi ja uusi töömeetodeid. Lisaks võivad praktikandid täiendada välismaal viibides oma teoreetilisi teadmisi, kuid peamiseks tegevuseks peab siiski jääma tööpraktika.

Selleks, et välismaal omandatud oskused ja teadmised ka korrektselt kirja läheksid, tasub taotleda Europassi õpirände tunnistus. Läbi selle dokumendi on võimalik kajastada õpinguid või koolitusi Euroopas, millest inimene on osa võtnud väljaspool oma elukohariiki. Europassi õpirände tunnistuse eeliseks on see, et lisaks õppetulemustele on seal võimalik kajastada ka kogemusi ja oskusi, mis saadud väljaspool klassiruumi, näiteks praktika käigus.

Et õpirände tunnistust vormistada, peab õpilast esindav organisatsioon (näiteks sinu kooli õpirändeprogrammide koordinaator) võtma ühendust Eesti Europassi Keskusega, kust ta saab tunnistuse vormi ja selle täitmise juhendi. Dokumendi täitmisel osaleb lisaks lähetavale organisatsioonile ka vastuvõttev organisatsioon.

Erasmuse programm on inimeste elusid rikastanud juba 30 aastat.