VÄLISPRAKTIKA Kui kogu kutsekoolitusprogrammi läbimine on välismaal mõnevõrra keeruline, siis koolituse praktilise osaga tavaliselt nii suuri takistusi ei teki. Tööpraktika sooritamiseks välisriigis on mitmeid võimalusi. Võid minna omal käel või kooli kaudu, kas vahetusprogrammi raames või sõpruskooli abiga.

Välispraktika on eelkõige õppimine mitmekesisuse kaudu. Põimuvad nii formaalne õppimine kui tööelu, rahvuskultuur ja kutsealane ehk töökultuur.

Praktika teostamine välismaal on keerulisem võrreldes praktikaga kodumaal. Õppeprotsessi mõjutavad nii geograafiline kaugus kui kultuuriline keskkond. Mõnele noorele on välispraktika esmakordne võimalus välismaal viibida ja üksi võõras ümbruses hakkama saamine võib olla hirmutav. Eriti sellises olukorras tuleb suurt tähelepanu pöörata enda turvalisusele.

Kuna praktikal puutud tihedalt kokku uute kolleegidega ja täidad koos nendega tööülesandeid, ei ole kohanemine eriti raske. Sulanduma pead ka kultuurikeskkonda, märgates uusi tavasid ja neid austades. Praktika juurde kuulub lisaks rahvuskultuurile võõra maa töökultuuriga kokku puutumine (kellaaegadest kinnipidamine, meistri ja algaja suhe jm).

Kui tahad oma tööpraktika sooritada välisriigis:

  • Mõtle järele, kas Su keeleoskus on piisav, kaasa arvatud erialane terminoloogia. Kui kahtled, siis ära sellepärast veel loobu — olulisim on siiski suhtlemisjulgus! Pealegi saad veel enne minekut keelt iseseisvalt õppida või läbida intensiivkursused.
  • Pea meeles, et tööandjad ei pruugi sinu välismaal sooritatud tööpraktikat automaatselt tunnustada. Kvalifikatsioonide tunnustamise kohta saad infot Europassi Keskusest, kuid tunnustada saab sinu praktikat ikkagi õppeasutus.

Tööpraktika sooritamine välismaal võib olla küllaltki kulukas. Peale elamiskulude tuleb arvestada veel reisikulude ja kindlustusega, kuid töö eest saadav tasu võib olla väiksem palgast, mida sama töö eest makstakse meil. Mõnedes riikides ei maksta lühiajalise praktika eest üldse tasu. Mõnel pool on vaja praktika sooritamisel ettevõtte juures ka tööluba. Uuri seda kindlasti enne minekut.

Alusta info kogumisega oma koolist. Abi võid saada ka selle riigi saatkonna infokeskusest, kuhu minna soovid. Sealt osatakse sind kindlasti edasi suunata vajalike organisatsioonide poole. Kasu võib olla ka ettevõtete poole pöördumisest.

Kui su kool organiseerib koos mõne Euroopa riigiga õpirändeprojekti, mis sisaldab ka erialast tööpraktikat või õppimist välisriigi õppeasutuses, võib kool taotleda ühe osa projektikulude finantseerimist mõnest Euroopa Liidu haridusprogrammist — nt Erasmus+, mille toetusel saavad kutsekoolide õpilased välisriigis praktiseerida kahest nädalast 12 kuuni.

Erasmus+ välispraktikal võivad osaleda kutsekoolide õpilased nii riiklikest kui ka erakutseõppeasutustest. Praktikandid täiendavad välismaal töötades õpitud oskusi, õpivad tundma kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi ja uusi töömeetodeid. Lisaks võivad praktikandid täiendada välismaal viibides oma teoreetilisi teadmisi, kuid peamiseks tegevuseks peab siiski jääma tööpraktika.

Erasmuse programm on inimeste elusid rikastanud juba 30 aastat.