2. TASEME KUTSEÕPE

Millise haridusega saan õppima asuda?

2. taseme kutseõppes haridusnõue puudub. Abiaedniku ja puhastusteenindaja abilise õppekavad sobivad põhikooli toimetulekuõppe lõpetanud õpilastele.

Millised on edasiõppimise võimalused?

Pärast 2. taseme kutsehariduse omandamist on Sul võimalik õpinguid jätkata kas 3. taseme kutseõppes või põhikoolis. Kui Sul on põhiharidus juba omandatud või oled vähemalt 22-aastane, võid õppimist jätkata ka gümnaasiumis, et omandada keskharidus, või kutsekoolis 4. taseme kutseõppes või kutsekeskharidusõppes.

Millised on väljundid tööturul?

Tööd leiad ametikohtadel, kus eeldatakse lihtsamate tööülesannete täitmist.

Näiteks võid tööle asuda abiaednikuna või puhastusteenindaja abilisena, samuti raietöölise või elektroonikaseadmete koostajana.