5. TASEME KUTSEÕPE 5. taseme kutseõppes on võimalik õppida esma- ja jätkuõppes. Esmaõppes kestavad õpingud üldjuhul 2 aastat, jätkuõppes 6 kuust pooleteise aastani. Praktilise õppe osakaal on nii esma- kui ka jätkuõppes vähemalt 50% ning praktika sooritamine on kohustuslik.
5. taseme kutseõppe lõpetaja saab lõpetamisel kooli lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel ka kutsetunnistuse.

Millise haridusega saan õppima asuda?

5. taseme esmaõppesse saad õppima asuda, kui Sul on vähemalt keskharidus. Jätkuõppesse astumise eelduseks on vähemalt keskharidus ja 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavad kompetentsid.

Millised on edasiõppimise võimalused?

Esmaõppe lõpetanul on võimalik õpinguid jätkata 5. taseme jätkuõppes, rakenduskõrgkoolis või bakalaureuseõppes.

Millised on väljundid tööturul?

5. taseme kutseõppe lõpetajad on hinnatud meistrid ja keskastme spetsialistid, tehnikud ja ametnikud, kes täidavad keerulisemaid tööülesandeid ja juhivad oma vastutusalas tööprotsesse.

Näiteks võid tööle asuda telekommunikatsiooni spetsialistina, müügikorraldajana, puittoodete tehnoloogina, robotitehnikuna, logistikuna, reisikonsultandina või õigusassistendina.

Lisaks on Sul võimalik alustada ettevõtlusega ning oma teadmisi ja oskusi edasi arendada ka täiendõppes.