TOETUSED KUTSEHARIDUSES Kui oled otsustanud minna edasi õppima, tuleks hakata mõtlema ka sellele, kuidas rahaasjadega paremini hakkama saada.

Abi võid leida näiteks kodulehelt kool.minuraha.ee, mis on loodud spetsiaalselt kooliõpilastele ning kust leiab rohkelt asjalikku infot ja nippe, kuidas rahaga majandada, kuidas säästa ja kuidas planeerida eelarvet.

Riik on kutseõppuritele loonud mitmeid toetusi, et rahaliselt aidata ja tagada, et õppurid suudaksid kooli lõpetada selleks ette nähtud ajaga ehk nominaalajaga. Kooliti võivad erineda dokumendid, mis tuleb toetuse taotlemiseks esitada, ja kord, kuidas toetusi makstakse. Seega on kõige lihtsam nende kohta infot küsida koolist, kus õpid või kuhu plaanid õppima minna. Toetusi saab taotleda kaks korda aastas – septembris ja veebruaris – ning toetusi makstakse ainult õppeaasta jooksul, st et suvel toetust ei maksta. Toetusi saavad umbes pooled kutsekoolide õpilastest.

Kui lähed kutseõppeasutusse õppima pärast põhikooli, saad koolis tasuta või väga soodsa hinnaga lõunasööki. Tasuta koolilõunat saavad kuni 20-aastased õpilased, kellel pole keskharidust. Pärast 20-aastaseks saamist on tasuta koolilõuna õpilasele garanteeritud jooksva õppeaasta lõpuni.

Kui sinu elukoht asub koolist kaugemal asuvas omavalitsuses, saad kooliti taotleda transporditoetust, mis aitab katta sõidukulud kooli ja kodu vahel liikumiseks ning mida makstakse tagantjärele. Selleks tuleb kooli esitada kuludokumendid (näiteks bussipiletid).

Kui käid korralikult koolis ja õpid hästi, on sul võimalus taotleda õppetoetust ehk põhitoetust (60 € kuus), mis on abiks õpingutega kaasnevate kulude katmisel. Teatud juhtudel on võimalik koolilt taotleda ka eritoetust, mis on mõeldud majanduslikes raskustes olevate õppurite aitamiseks.

Kui lähed kutsekooli õppima pärast keskkooli, saad samuti taotleda õppetoetust ehk põhitoetust (60 € kuus), mis on mõeldud sinu õpingukulude katmiseks. Seda toetust makstakse paremusjärjestuse alusel neile, kel õppimine korras ja hinded head. Toetusi ei saa küsida, kui oled õppe- või akadeemilisel puhkusel. Eritoetust makstakse majanduslikes raskustes olevatele õpilastele.

Kui riigi ja vanemate toetusest jääb väheks, saad võtta pangast õppelaenu, täpselt samamoodi, nagu saavad õppelaenu võtta üliõpilased. Selleks pead sa olema omandanud keskhariduse.

Õppelaenu maksimumsumma on aastati erinev, selle paneb valitsus paika 1. juuliks. Laenu saab võtta terve õppeaasta jooksul. Õppelaen ei ole aga tasuta raha, vaid võetud summa tuleb lõpuks pangale koos intressidega ikkagi tagasi maksta. Õppelaenu intress on fikseeritud (5%). Õppelaenu tagastamiseks on sul aega kaks korda nii palju, kui kestis sinu õppe nominaalaeg. See tähendab, et kui õppekava järgi oli sinu õppeaeg kaks aastat, on sul tööle minnes laenu tagasi maksmiseks aega neli aastat, lisaks saad võtta aasta maksepuhkust. Sel ajal pead pangale maksma ainult intresse.

Rohkem infot õppelaenu kohta saad haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt või otse laenu andvatest pankadest.