Homme algavad veevärgi tehniku kutsemeistrivõistlused

Noor Meister 2020 veevärgi tehniku kutsemeistrivõistlus toimub 15.–16. oktoobril Tallinna Kopli Ametikoolis. 

Veevärgi tehniku kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele (k.a), kes õpivad kutseõppeasutustes keskkonnatehnika lukksepa või hoone tehnosüsteemide ehitaja erialal.  

Võistlustöö on üks tervik, mis koosneb neljast osast: 

1. Vasktorude paigaldamine. Torude liitmine pehmejoodise abil, süsteemi ehitamisel  kasutada torupainutajat. Kasutatavad toru mõõdud 15 mm. 2. Radiaatorite paigaldamine, süsteemi ehitamine teraspress torudest, süsteemi ehitamisel  kasutada torupainutajat. Kasutatavad toru mõõdud 15 mm. 3. Komposiittorude paigaldamine. Süsteemi ehitamisel kasutada torupainutajat. Kasutatavad toru mõõdud 16 mm. 4. Terastorude keermestamine. Lühikeste niplite 7 cm keermestamine. Kasutatav toru Æ 1. 

Võistlusülesande lahendamiseks vajalikud erialased teadmised ja oskused 

  • Lukksepatööde baasoskused 
  • Kütesüsteemide paigaldus 
  • Hoone veevärgi süsteemi alusteadmised  
  • Keevitus 

Veevärgi tehniku kutsemeistrivõistluse läbiviimiseks on moodustatud korraldustoimkond, kuhu kuuluvad Haridus- ja Noorteameti ja Tallinna Kopli Ametikooli esindajad.  Võistlusi toetab Hals Trading.

NB! Seoses viiruse levikuga ei ole pealtvaatajad võistlustele lubatud.

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) ning riigieelarvelistest vahenditest.