Innove kuulutab välja konkursi digitaalsete õppematerjalide loomiseks ja E-koolikott lisamiseks

Innove kuulutab välja konkursi digitaalsete õppematerjalide loomiseks ja E-koolikott lisamiseks. Konkursi eesmärk on tunnustada õpetajaid, kes on 2020. aastal lisanud E-koolikotti parimaid digitaalseid õppematerjale. Konkursi auhinnafond on kokku 20 000 eurot.

Konkursile on oodatud nii üldhariduskoolides kui ka kutseõppeasutustes kasutatavad materjalid, mis on avaldatud E-koolikotis. Materjalid osalevad konkursil kahes kategoorias:

  1. Väiksemad terviklikud materjalid, õpiobjektid. Selle kategooria ühe materjali autasu on 100–300 eurot.
  2. Õppekava teema põhised või mooduli rakendamist toetavad terviklikud kogumikud. Selle kategooria ühe materjali autasu on 300–500 eurot.

Oma õppematerjali konkursile esitamiseks  tuleb  saata  vastavasisuline  e-kiri  aadressile  e-koolikott@innove.ee. Soovitame saata kiri E-koolikoti portaalist otse, kasutades materjali jagamise funktsiooni. Kirjas tuleb märkida autori(te) töökohaks olev(ad) haridusasutus(ed) ning kontaktandmed. Materjale saab konkursile esitada kuni 14. juunini.

Materjale hindame koostöös Eesti Haridustehnoloogide Liiduga. Auhinnad makstakse välja paremusjärjestuse alusel auhinnafondi ulatuses. Konkursi tulemused kuulutame välja 30. juunil.

Konkursi statuudi, sh õppematerjalidele esitatavad tingimused, hindamiskriteeriumid ja täiendavad selgitused leiate SIIT!