Innove teenused läksid üle Haridus- ja Noorteametisse

Sihtasutus Innove tegutses Eesti hariduse kompetentsikeskusena aastatel 2003-2020. 1. augustil 2020 läksid Innove teenused üle Haridus- ja Noorteametisse (HARNO).

Haridus- ja Noorteamet on SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) ning Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) teenuste põhjal loodud ühtne valitsusasutus, mille ülesandeks on Eesti riigi haridus- ja noortepoliitika elluviimine.

Rohkem infot uue ameti kohta ning kontaktid leiad harno.ee. (HARNO uus põhjalik veeb saab valmis koos Eesti valitsusasutuste uue ühtse veebiplatvormi Valitsusportaal 2.0 valmimisega. Kuni uue veebi valmimiseni jääb toimima ka SA Innove / HITSA / ENTK veebileht, kust on leitav kogu info Innove seniste teenuste kohta.)

Kutsemeistrivõistlused ja kutseharidust toetavad tegevused jätkuvad Haridus- ja Noorteametis.