Järvamaa kutsehariduskeskuses alustas õpinguid 1150 noort

Järvamaa kutsehariduskeskus andis teada, et kevadsuvel on koolile esitatud ligi 800 avaldust. Praegu on lisandumas 631 õpilast. Kõikide kursuste peale kokku alustab uuel kooliaastal õppetööd ligi 1150 noort.
Õppe- ja arendustöö üksuse juhataja Külli Marrandi sõnas, et õpilaste arvu suurenemisele on kaasa aidanud eelkõige 25aastaste ja vanemate inimeste huvi omandada uusi teadmisi oma erialal või õppida midagi päris uut. Samuti on mõju olnud suurel huvil töökohapõhise õppe vastu.

Marrandi lisas, et kutsehariduskeskus on püüdnud igal aastal pakkuda ka midagi uut. Seekord on uued lühemaajalised õppekavad plaatijale ja kaldkatuseehitajale ning pikemaajalisem rasketehnika tehnikule-mehaanikule.

Endiselt on populaarsed loomaarsti abilise, hobuhooldaja, tegevusjuhendaja, hooldustöötaja, IT-süsteemide nooremspetsialisti, põllumajandustöötaja ja -tootja õppekava. Üha paremini läheb toitlustuse ja ehituse valdkonnas. Oluliselt rohkem võiks Marrandi hinnangul olla õppureid logistiku erialal, kus koolil on ette näidata väga häid tulemusi kutsemeistrivõistlustelt. Samuti võiksid noored huvituda rohkem teedeehitusest. On see ju eriala, mida kutsehariduses saab õppida üksnes Järvamaa kutsehariduskeskuses. Või hakata õppima autotehnikuks, erialal on suurepärane õppebaas ja väga hinnatud õpetajad, aga paraku ei jagu õpilasi.

Direktor Rein Oselin märkis, et vastuvõtt põhikooli alusel erialadele kipub aastast aastasse siiski vähenema, aga see on üldine suundumus, sest maapiirkondades elanike arv väheneb ja ka koolivõrgu korrastumine ei ole veel tulemusi andnud. Seejuures on kohati näha, kuidas gümnaasiumid ja keskkoolid võistlevad õpilaste arvu pärast.

Samas tuleb hinnata kõrgelt täiskasvanud õppija tahet ikka ja jälle oma teadmisi ja oskusi täiendada, sest tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas pole see teisiti enam võimalik, kui on soov areneda ja elus paremini hakkama saada.

Külli Marrandi lisas, et vastuvõtt on mitu aastat läinud tõusvas joones ja kooliaastat alustab keskus 1147 õpilasega, mida on 104 rohkem kui eelmise õppeaasta alguses ja mis peaks samuti olema kooli ajaloos rekordteetähis.