Kakssada põhikooliõpilast tutvuvad Oskuste Päeval ametitega

Reedel 31. märtsil tutvub kakssada maakonna 8.-9. klasside õpilast Kuressaare Ametikoolis korraldataval Oskuste Päeval erinevate ametitega.

„Oskuste Päeva eesmärgiks on anda põhikooliõpilastele võimalus natuke lähemalt ühe ametiga tutvust teha ja panna neid mõtlema selle üle, millist ametit nad õppida tahaksid,“ rääkis Oskuste Päeva projektijuht Anneli Viherpuu-Berens.

Oskuste Päevale eelnes Saaremaa Rajaleidja keskuse karjäärispetsialistide poolt koostatud ametivaliku testite sooritamine. Testide alusel jagati õpilased töötubadesse, milleks on sõiduautotehnik, tarkvaraarendaja, väikelaevade ehitaja, kokk, turismi- ja restoraniteenindaja, ehitaja, juuksur ja kujundaja.

„Töötubasid planeerides oli meie eesmärgiks, et õpilased saaksid midagi käegakatsutavat teha,“ märkis Viherpuu-Berens.

Töötoas saavad õpilased ametit proovida, samuti peab Oskuste Päeval miniloengu üks antud sektori tööandja või antud ameti esindaja Saaremaalt.

„Maakonna koolide huvi Oskuste Päevadel osalemise vastu oli väga suur. Kõik soovijad seekord ei mahtunud, kuid novembris ja järgmise aasta märtsis plaanime korraldada kaks samasugust Oskuste Päeva veel,“ ütles Viherpuu-Berens.

Oskuste Päevad on osa käimasolevast üleriigilisest Oskuste aasta programmist. Oskuste aasta eesmärgiks on väärtustada oskusi, meisterlikkust, kutseharidust ja elukestvat õpet Eesti ühiskonnas.

Oskuste Päevade tegevuskava raames on kavas ka töövarjupäevade korraldamine õpilastele Saaremaa Ettevõtjate Liidu liikmesettevõtetes.

Oskuste Päevi toetab Euroopa Sotsiaalfond läbi programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine (PRÕM)“.

Oskuste Päevi korraldavad Kuressaare Ametikool, Saaremaa Rajaleidja keskus ja Saaremaa Ettevõtjate Liit.

Lisainfo kooli kodulehel.