KüberNaaskli võistlus ootab osalema 14–24 aastaseid noori

KüberNaaskli võistlus on 14–24aastaste küberkaitsjate tippvõistlus Eestis, kus saavad kokku parimatest parimad. Võistluse läbiviimist toetab Kaitseministeerium ja viivad ellu TalTech ning Eesti Kaitseväe Küberharjutusväljak.

Veebipõhine eelvõistlus toimub 4.–10.03, millest kutsutakse edasi 50 parimat nooremas ja vanemas vanuseklassis. Põhivõistlus toimub 12.06 TalTech IT Kolledžis, millele järgnevad toetajate olemasolul laagrid ning osalemine välisvõistlustel. Vajalikud oskused enne võistlust on: tavateadmine arvuti ja interneti kasutusest, inglise keele oskus, järjepidevus probleemide lahendamisel ja internetist abi otsimisel.

Osalemine KüberNaaskli tegevuses, võistlustel ja laagrites on kiireim viis omandada küberkaitse pädevus nii kaitse kui ka ründe alal rakendustes, operatsioonisüsteemides, võrgus ja riistvaras ning krüptograafias. Lisaks saab teadmisi juhtimisest, eetikast, tehnosahkerdamisest ja suulisest eneseväljendusest.

Tutvustav video: https://youtu.be/8LOjDBvLmwQ

Harjutamiseks soovitame:

·         Ülesannete portaal algajatele https://ylesanded.targaltinternetis.ee/

·         3.02 toimub ONLINE Hacksomnia, CTF Pärnu https://www.facebook.com/events/342159509951373/

·         6.04 toimub CTF Pärnu Easter https://www.facebook.com/events/745411892493789/

Eelregistreerumine võistluseks on avatud kuni 17.02.2019 veeblehel www.kybernaaskel.ee