Kutse- ja kõrghariduse praktika ja töökohapõhise õppe võrgustikukohtumine

𝟖.–𝟗. 𝐣𝐮𝐮𝐧𝐢𝐥 𝐭𝐨𝐢𝐦𝐮𝐬 𝐎𝐥𝐮𝐬𝐭𝐯𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐣𝐚 𝐕𝐢𝐥𝐣𝐚𝐧𝐝𝐢𝐬 𝐤𝐮𝐭𝐬𝐞- 𝐣𝐚 𝐤𝐨̃𝐫𝐠𝐡𝐚𝐫𝐢𝐝𝐮𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐤𝐭𝐢𝐤𝐚 𝐣𝐚 𝐭𝐨̈𝐨̈𝐤𝐨𝐡𝐚𝐩𝐨̃𝐡𝐢𝐬𝐞 𝐨̃𝐩𝐩𝐞 𝐯𝐨̃𝐫𝐠𝐮𝐬𝐭𝐢𝐤𝐮𝐤𝐨𝐡𝐭𝐮𝐦𝐢𝐧𝐞

🧩 Esimese päeva lõunaks kogunes võrgustik kaunisse Olustvere mõisa. Praktikakogemusi jagasid Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli Turismikoolituse koordinaator, koka eriala praktikate koordinaator, kaks kooli vilistlast ja praktikajuhendaja.

Jagati väärtuslikke kogemusi ja teemakäsitlusi oli mitmeid: arenguprogrammi alusel õppimine VOCO kogemusel; põimõpe töökohapõhises õppes Teko näitel; projektipõhine praktika Pärnumaa kutsehariduskeskuse näitel.

Õhtusse mahtus veel põnev ekskursioon koolis ja mõisapargis, mida juhtis Arnold Pastak.

🧩 Teine päev viidi läbi Tartu Ülikooli Viljandi kolledžis. Päev sai taas hoo sisse kogemuste jagamisega. Teemadeks: praktikakogemus TÜ Viljandi kultuuriakadeemia muusika õppekava praktikate koordinaatorilt; praktikakorraldus Pärnu Kolledžis; mentorid Tartu Kunstikoolis.

Päeva teine pool tõi kuulajate ette samuti põnevad teemad: töökohapõhise õppe kogemus Tallinna Polütehnikumilt; EKKA tähelepanekud praktika ja töökohapõhise õppe kohta; praktikaprotsessi tunnustamise kokkuvõte ja võrgustiku infovahetuse tõhustamine.

Suur tänu kõigile osalemise ja heade kogemuste jagamise eest! 🤗

𝐾𝑜ℎ𝑡𝑢𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑖𝑚𝑢𝑏 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑖 „𝑇𝑜̈𝑜̈𝑡𝑢𝑟𝑢 𝑣𝑎𝑗𝑎𝑑𝑢𝑠𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑎𝑣𝑎 𝑘𝑢𝑡𝑠𝑒- 𝑗𝑎 𝑘𝑜̃𝑟𝑔ℎ𝑎𝑟𝑖𝑑𝑢𝑠𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒“ 𝑟𝑎𝑎𝑚𝑒𝑠.