Kutse uuringu tutvustusele: kas töökohapõhine õpe on ettevõtjale kasulik?

Teisipäeval, 6. veebruaril kl 10.00 tutvustatakse Tööandjate majas (Kiriku 6, Tallinn) SA Innove tellitud uuringut, millega selgitati välja töökohapõhise õppe ehk õpipoisiõppe maksumus ja tasuvus tööandjale. Kõik huvilised on oodatud!

Uuringu eesmärk oli saada ülevaade kuludest ja tuludest, mis kaasnevad ettevõtetele Eestis õpipoisiõppe pakkumisel ning millise ajaperioodi jooksul õppe tasuvus ilmneb. Uuringu viis läbi Poliitikauuringute Keskus Praxis toetudes ulatuslikule dokumendianalüüsile, teiste riikide kogemusele ja rahvusvahelisele teadusajakirjandusele. Lisaks koguti andmeid ettevõtetelt ja sidusrühmadelt ning täpsustati intervjuude käigus nii Eesti ettevõtete töökohapõhise õppe korralduslikke mudeleid kui ka erinevate osapoolte rolli töökohapõhise õppe rakendamisel ja arendamisel.

Uuringu tulemuste tutvustusele saab registreeruda siin »

Kavas:
10.00 Tervituskohv
10.10 Avasõnad – Toomas Tamsar, Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja
10.15 Töökohapõhine õpe Eestis – Helen Põllo, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja
10.40 Uuringu „Töökohapõhise õppe läbiviimise maksumus ja tasuvus“ ülevaade – Kirsti Melesk , Praxise tööpoliitika analüütik; Kaupo Koppel, Praxise analüütik; Aleksandr Michelson, Praxise ettevõtluspoliitika analüütik.
11.40 Paneeldiskussioon „Miks osaleda töökohapõhises õppes?“
12.00 Lõppsõnad, vaba vestlus suupistelauas

Täiendavat teavet töökohapõhise õppe kohta leiab: www.kutseharidus.ee/tookohapohine-ope  ja www.employers.ee/algatused/opipoisiope-ehk-tookohapohine-ope