Kutsehariduse populaarsus mitmendat aastat tõusuteel

8. augustil lõppes Tartu Kutsehariduskeskuse suvine vastuvõtuperiood. Kokku laekus ligi 3000 sisseastumisavaldust, mida on 29% rohkem kui mullu. Avalduse esitajate arv kasvas 16% võrra. Sisseastumise statistikat annab selge sõnumi: oskuste õpe on populaarsust kogumas.

Sisseastujate arv tõusis nii põhihariduse kui keskhariduse baasil õppida soovijate lõikes. Eriti märgatav oli see põhikooli lõpetajate osas, kus esitatud sisseastumisavalduste arv kerkis 450 võrra. Kõige nõutumaks erialaks osutus kutsekeskharidusõppe ehitusviimistluse eriala, kuhu laekus üle 140 sooviavalduse.  Avalduste arvult olid populaarsed veel mootorsõidukitehniku ja koka erialad. Keskhariduse baasil erialadest laekus enim avaldusi ärikorralduse spetsialisti erialale. Enim avaldusi ühele kohale esitati IT-süsteemide nooremspetsialisti ning ärikorralduse spetsialisti erialadele (vastavalt 6,25 ning 5,6 soovijat kohale).

„Kui mullu rõõmustasime 25% sisseastujate arvu kasvu üle, siis tore on näha, et see tendents jätkub ning huvi kutseõppe võimaluste vastu on jätkuvalt tõusuteel. Kasvav konkurents aitab meil leida igale erialale sobivaimad kandidaadid ning koolitada välja parimad spetsialistid, keda Eesti ühiskond vajab,“ sõnas kutsehariduskeskuse direktori asetäitja õppealal Liivi Raudsepp. Ta lisas, et heameelt tasub tunda sellegi üle, et esitatud avaldused jagunesid erialade osas ühtlasemalt kui varem. „Saame öelda, et soovijaid jagus parajalt palju kõigile erialadele ning päris vaeslapse ossa ei jäänud keegi,“ lisas ta.

Vastuvõtuprotsessi järgmise etapina toimuvad avalduse esitanud kandidaatidega nädala jooksul vestlused ja erialakatsed, misjärel saavad positiivse otsuse saanud inimesed oma õppekoha kinnitada. Õppima asumise kinnitamiseks on aega kuni 16. augustini, ent soovitame seda teha e-vastuvõtu keskkonnas esimesel võimalusel. „Nii saame vabaks jäävaid õppekohti pakkuda pingereas järgmistele kandidaatidele,“ selgitas Raudsepp.

Erandina jätkub avalduste vastuvõtt veel töökohapõhise õppe erialadel ning üksikutel sessioonõppe vormis erialadel. Lähemat infot saab kooli kodulehelt: www.khk.ee

Populaarseimate erialade TOP7

PÕHIHARIDUSE BAASIL KESKHARIDUSE BAASIL
Ehitusviimistlus (kutsekeskharidusõpe) Ärikorralduse spetsialist
Mootorsõidukitehnik (kutsekeskharidusõpe) IT-süsteemide nooremspetsialist
Kokk (kutsekeskharidusõpe) Juuksur
Keevitus- ja metallitööd (kutsekeskharidusõpe) E-kaubanduse spetsialist
IT-süsteemide spetsialist kutsekeskharidusõpe) Noorem tarkvaraarendaja
Tarkvaraarendaja (kutsekeskharidusõpe) Mootorsõidukitehnik
Mehhatroonik (kutsekeskharidusõpe) Sekretär