Kutsemeistrivõistlus Noor Meister selgitab välja parimad noored kokad

13. – 14. aprillil toimub Tartu Rakenduslikus Kolledžis kokkade kutsemeistrivõistlus. Esimesel võistluspäeval toimub poolfinaal, mille kuus parimat pääsevad edasi teisel päeval toimuvasse finaali.

Poolfinaalis valmistavad võistlejad pearoa ja desserdi koos lisanditega etteantud toidukorvi alusel. Kohustuslik üllatustooraine tehakse teatavaks võistluspäevale eelneval päeval. Võistlejatel on toiduvalmistamiseks aega 3 tundi ja 45 minutit. Pearoog serveeritakse 3 tundi peale võistluse algust ja dessert 45 minutit peale eelroa serveerimist. Lisaks tuleb võistlejatel sooritada lisaülesanne, aega on 20 min. Finaali ülesanne on valmistada neli erinevat suupistet porgandist. Võistlejatel on toiduvalmistamiseks aega 2,5 tundi.

Koka kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-astastele (k.a) noortele, kes õpivad kutseõppeasutuses majutus- ja/või toitlustusvaldkonna erialade õppekavadel. Parimatel võistlejatel on võimalus jõuda euroopa või maailma kutsemeistrivõistlustele.

Kutsevõistluse korraldusmeeskonda kuulub Haridus- ja Noorteamet, Tartu Rakenduslik Kolledž ja Tallinna Teeninduskool.

Võistlusjuhendi ja ajakava leiad http://www.kutseharidus.ee/voistluskalender/.

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) ning riigieelarvelistest vahenditest.