Magnetic MRO ja ELA õhusõiduki hooldustehniku õppekava võitis Euroopa Komisjoni töökohapõhise õppe kvaliteediauhinna

Magnetic MRO koostöös Eesti Lennuakadeemiaga valiti 13. novembril Euroopa Kutsehariduse Oskuste Nädala (European Vocational Skills Week) 2020 ettevõtete ja õppurite töökohapõhise õppe auhinna laureaadiks.
Igal aastal viib Euroopa Komisjon läbi Euroopa kutsehariduse oskuste nädalat, mille raames tunnustatakse parimaid näiteid Euroopa kutseharidusest, kes pakuvad ja populariseerivad kõrgekvaliteetset kutseharidust. Sel aastal sai parimaid näiteid esitada viies kategoorias. Magnetic MRO pälvis võidu “Ettevõtted ja õppurid” kategoorias, mille eesmärk on juhtida tähelepanu praktikatele, mis soodustavad elukestvat õpet ettevõtete siseselt.
“Mul on äärmiselt hea meel, et Magnetic MRO ja Eesti Lennuakadeemia koostööd on märgatud ja ka nii kõrgelt hinnatud Euroopa tasemel,” ütles Magnetic MRO personalijuht Ene Krinpus, kellele võit tuli üllatusena. “See võit ei ole tunnustus mitte ainult Magnetic MRO’le ega lennuakadeemiale, vaid kogu Eesti riigile,” ütles Krinpus ning lisas: “panna Eesti lennundusharidus nii tugevalt Euroopa kaardile – see on suur saavutus omaette!”. Krinpuse sõnul andis võit kinnitust, et tehakse õiget asja: “jätkame lennunduse populariseerimist koostöös Eesti Lennuakadeemiaga, vaatamata tänasele keerulisele olukorrale lennundussektoris.”Eesti Lennuakadeemia kutseõppekoordinaatori Eva Lastiku sõnul tuli võit küll üllatusena, kuid ta uskus, et kõik eeldused selleks olid täidetud. “Töökohapõhise õppe puhul oleme näinud, et õppijad on tohutult motiveeritud,” ütles Lastik ning lisas, et motiveeritus on kindlasti tingitud väga headest koostööpartneritest, kes pakuvad õppijatele parimaid võimalusi. Lastik ütles, et saadud tunnustus on suureks auks: “Oleme koos ettevõtetega auhinnatud õppeprogrammi pidevalt arendanud ning antud tunnustus kinnitab, et meie tehtud tööd märgatakse ja me liigume õiges suunas.”

Eesti Lennuakadeemia pakub töökohapõhist õpet koostöös Eesti Õhuväe ja ASiga Magnetic MRO alates 2018. aastast. Töökohapõhises õppevormis saab õppida õhusõiduki hooldustehnikuks. Õppekava on pälvinud 2019. aastal ka SAse Innove kvaliteedimärgi. Rohkem infot: https://lennuakadeemia.ee/tookohapohine-ope