MIDA TEHA, KUI SA EI SAANUD KUTSEÕPPESSE SISSE Mida teha, kui Sa ei osutunud valituks huvipakkuvas koolis ja erialal ning Sul puuduvad peagi algavaks õppeaastaks plaanid? Rajaleidja toob välja Sinu valikuvõimalused pärast seda, kui said teada, et oma lemmik-eriala hetkeseisuga õppima minna ei saa.

Lisavastuvõtt

Nii mõneski koolis on septembris käimas lisavastuvõtud. Enamasti on tegemist kutsekoolidega ning erialadega, kuhu ei olnud esimesel korral loodetud arv sisseastujaid. Kindlasti tasub seda varianti kaaluda siis, kui endal on huvi nende erialade vastu. Seda, kas ja millistes koolides on lisavastuvõtud, tasub uurida koolide kodulehtedelt.

Talvine vastuvõtt

Paljudes kutsekoolides toimub jaanuaris talvine vastuvõtt. Seda, kas ja millistes koolides on lisavastuvõtud, tasub uurida koolide kodulehtedelt. Enamasti on see info üleval novembri lõpuks, kuid koolidega tasub juba nüüd ühendust võtta ning uurida, millistele erialadel nad jaanuaris vastuvõtu korraldavad.

Ajateenistuskohustus

Noormehed peavad oma karjääriplaani sätitama ka ajateenistuse kohustuse läbimise, niisamuti neiud, kel ajateenistuse läbimise soov on. Võib-olla on see just sobivaim aeg? Kogu informatsiooni ajateenistuskohustuse ja ka vastuvõtuaegade kohta leiad Kaitseressursside ameti kodulehelt.

Tööle

Alati on võimalus aasta mööda saata töömaailmaga tutvust tehes. Kuid tasub meeles pidada, et statistika näitab, et erialase hariduseta töötavad inimesed tavaliselt lihttöölistena – seega soovitame hiljemalt järgmine aasta kindlasti õpinguid jätkata. Minu karjäär veebilehelt leiad vajaliku info, kuidas ja kust tööd otsida, kuidas tööle kandideerida ning kuidas töömaailmas hakkama saada.

Töötuna arvele võtmine, sh ravikindlustuse tagamine

Kui Sa oled vanem kui 19 (ravikindlustus kehtib kuni 19 saamise päevani) ning pole ühegi kooli nimekirjas, siis tasub teada, et kolm kuud pärast lõpetamist kaotab Sinu ravikindlustus kehtivuse. Kui Sa ei asu ka tööle (kindlasti lepinguga), siis ei tasu Sinu ravikindlustust ka tööandja. Sellisel juhul soovitame end Töötukassas arvele võtta, et tagada ravikindlustuse olemasolu. Samuti pakub töötukassa Sulle mitmeid võimalusi ja abi töö otsimisel, koolitustel, tööpraktikal jms.

Maailma avastama

Noortele on olemas mitmesuguseid pikemaid kui ka lühiajalisemaid programme ja projekte, mis võimaldavad saada välismaal õpirände kogemuse. Näiteks Euroopa vabatahtlik teenistus, noorsoovahetuses osalemine vms. On olemas nii tasulisi kui ka enda finantseeringuid eeldavaid võimalusi. Enamasti vajavad need eelnevat ettevalmistuse aega Eestis. Kuid aasta on piisavalt pikka aeg ning miks mitte, kui nüüd alustada, siis aasta teises pooles juba minna?

Vabatahtlik töö Eestis

Alati võib enda aega sisustada vabatahtliku tööd tehes, näiteks noorte-, sotsiaalkeskuses ja külaseltsis abistades või kodutute loomade varjupaigas loomade eest hoolitsedes. Võimalusi on mitmeid. Info vabatahtliku töö ja võimaluste kohta leiad Vabatahtliku töö infoväravast.

Järgmiseks sisseastumisperioodiks valmistumine

Kui Sa tead 100%, millisesse kooli ning erialale soovid edasi õppima pääseda, siis tasub end kindlasti järgmiseks sisseastumisperioodiks ette valmistada. Seda saab teha paralleelselt koos eelnevalt nimetatud punktidega või ka iseseisvalt. Soovitame lugeda teemakohast kirjandust ning harjutada sisseastumiskatseteks. Alati on võimalik teemakohaseid kursusi läbida mõnes koolituskeskusesrahvaülikoolis, täiendõppekeskuses vms. Või siis kursuste raames aasta jooksul õppida hoopis midagi muud. Muidugi peab arvestama, et kursused on enamasti tasulised. Lisaks pakuvad koolid haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel ka tasuta koolitusi, mis on suunatud eeskätt madala kvalifikatsiooniga täiskasvanutele.

Karjäärinõustajaga plaanide arutamine

Kindlasti soovitame enda võimalusi ja soove arutada karjäärinõustajaga, et leida alternatiividest sobivaim. Töötukassa karjääriteenused on tasuta, soovitav on vaid aeg kokku leppida.

Abi ja mõtteid õppimisest, vabatahtlikust tööst, noorsootööst jm osalusest vaata Teeviit.

NB! Kõige tähtsam on säilitada rõõmus meel ja positiivne suhtumine 

Ei ole olemas möödapääsmatuid olukordi – mitte midagi ei juhtu, kui sellel aastal ei õnnestunud huvipakkuvale erialale sisse saada, see võib õnnestuda järgmisel aastal. Mujal maailmas on üsna levinud, et teadlikult võetakse aasta vabaks ning püütakse selle aasta jooksul välja mõelda, mida oma tulevikuga peale hakata!