Noor Meister 2021 keevitaja kutsemeistrivõistlus toimub 6. oktoobril Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis

Noor Meister 2021 keevitaja kutsemeistrivõistlus toimub 6. oktoobril Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis

Tegu on individuaalse võistlusega, kus igast koolist võib osaleda kaks võistlejat. Võistleja  peab  koostama  keeviskonstruktsiooni,  vastavalt  joonisele,  seejärel  esitama konstruktsiooni    markeerimiseks    kohtunikele    ja    peale    markeerimist võib alustada keevitustööga. Võistlus koosneb kahest ülesandest: konstruktsiooni koostamine ja keevitamine.

Võistlusülesande lahendamiseks vajalikud erialased teadmised ja oskused:loeb tööjooniseid, kasutab keevitamise seadmeid, valib keevitusrežiime, valmistab ette detaile keevitamiseks, keevitab nurkõmblusi asendites PB, PF, PG, PH, keevitab põkkõmblusi asendites PF, PC, keevitab toru asendis PH vastavalt kvaliteedijärgule B, hindab õmbluste kvaliteeti visuaalse vaatlusega ning mõõtmisega, kasutab ohutuid töövõtteid, teab ja oskab käidelda jäätmeid.

Parim ​keevitaja 2021 kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele (k.a.) noortele (sünniaasta 1995 või hilisem), kes õpivad kutseõppeasutustes mehaanika ja metallitöötluse valdkonna ​õppekavadel. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2021/22 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja või on lõpetanud tasemeõppe 2020/21 õppeaastal.

Lisaks Harnole korraldab võistlust Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool ning toetab BLRT Grupp.

Võistluse korraldamist rahastatakse ESFprogrammi „Tööturu vajadustele vastava kutse-ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM)ning riigieelarvelistestvahenditest.

Lisainfo SIIT.