KUTSEÕPET PAKKUVAD KOOLID
Kutseharidust on võimalik omandada nii kutseõppeasutustes kui ka rakenduskõrgkoolides. 2017./2018. õppeaastal pakuvad kutseõpet 33 kutseõppeasutust ja 4 rakenduskõrgkooli. Lähtuvalt kooli omandivormist jagunevad kutseõppeasutused riigi-, munitsipaal- ja erakutseõppeasutusteks.

Vali huvipakkuv kutseõppeasutus all olevalt kaardilt või otsi koole maakonna järgi.

KUTSEÕPET PAKKUVAD KOOLID EESTIS

KOOLID MAAKONDADE KAUPA