KUTSEÕPET PAKKUVAD KOOLID Kutseharidust on võimalik omandada nii kutseõppeasutustes kui ka rakenduskõrgkoolides. 2019/2020 õppeaastal pakuvad kutseõpet 32 kutseõppeasutust ja 6 rakenduskõrgkooli. Lähtuvalt kooli omandivormist jagunevad kutseõppeasutused riigi-, munitsipaal- ja erakutseõppeasutusteks.

Vali huvipakkuv kutseõppeasutus all olevalt kaardilt või otsi koole maakonna järgi.

KUTSEÕPET PAKKUVAD KOOLID EESTIS

KOOLID MAAKONDADE KAUPA