Parim noor keevitaja on German Jermakov Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolist

23. oktoobril selgitati välja parimad noored keevitajad. Võistlus toimus Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis. Osales üheksa võistlejat viiest kutseõppekeskusest. Võitis German Jermakov Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolist.

„Rõõmustav on see, et raskest koroonaviirusest tingitud olukorrast hoolimata õnnestus meil siiski tänavu Noor Meistri raames keevitaja kutsemeistrivõistlus läbi viia. On märkimisväärne, et praegune olukord ei mõjutanud oluliselt huvi võistluse vastu ja peaaegu kõik kutseõppeasutused said oma võistlejad Tallinna võistlusele saata,“ rõõmustas võistluse toimumise üle BLRT Grupi koolitusjuht ja peakohtunik Marina Mihejeva.

„Kutsevõistluse ülesanne, nagu ka hindamissüsteem, muutub iga aastaga üha keerulisemaks. Selle eesmärgiks on viia võistlustingimused EuroSkills´i ja WorldSkills´i nõuetele võimalikult lähedale. Tore on see, et võistlejate seas on neid, kes saavad selle ülesandega väga hästi hakkama ja moodustavad esikolmiku, mis on eeskujuks nii teistele võistlejatele kui ka kõigile, kes alles õpivad keevitaja ametit,“ lisas Mihejeva.

Esikolmik

  1. koht German Jermakov Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
  2. koht Kristjan Kaldma Pärnumaa Kutsehariduskeskus
  3. koht Pavel Lebedev Tallinna Lasnamäe Mehannikakool

Võistlustöö oli konstruktsiooni koostamine ja keevitamine. Võistlusülesande lahendamiseks vajalikud erialased teadmised ja oskused: loeb tööjooniseid; kasutab keevitamise seadmeid; valib keevitusrežiime; valmistab ette detaile keevitamiseks; keevitab nurkõmblusi asendites PB, PF, PG; keevitab põkkõmblusi asendites PF, PH; keevitab toru asendis PH vastavalt kvaliteedijärgule C; hindab õmbluste kvaliteeti visuaalse vaatlusega ning mõõtmisega; kasutab ohutuid töövõtteid; teab ja oskab käidelda jäätmeid.

Keevitaja kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele (k.a) noortele, kes õpivad kutseõppeasutustes mehaanika ja metallitöötluse valdkonna õppekavadel. Võistluse eesmärk on võimaldada kutseõppeasutuste mehaanika ja metallitöötluse valdkonna erialade õpilastel näidata oma kutseoskusi, selgitada välja Eesti parimad õpilased keevitaja erialal, propageerida keevitaja eriala, juurutada kutsestandardi Keevitaja tase 4 kompetentse, tõsta kutsehariduse mainet.

Võistlust korraldasid Haridus- ja Noorteamet ning Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool. Toetas BLRT Grupp AS.

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) ning riigieelarvelistest vahenditest.