Pärnumaa Tehnoloogiapäevad 2020

23.–24.01.2020 toimuvad Pärnumaa Kutsehariduskeskuse, Pärnumaa Arenduskeskuse ja Pärnu Linnavalitsuse koostöös Pärnumaa tehnoloogiapäevad, mis on suunatud Pärnu linna põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele.

Tehnoloogiapäevadel saavad osaleda õpilased Pärnumaa Kutsehariduskeskuse praktilistes töötubades ning enne töötube külastavad vastava valdkonna ettevõtteid.

Antud projekti on kaasatud 15 Pärnumaal tegutsevat ettevõtet.

Koolide ja firmade koostöö tulemusena saavad õpilased ülevaate Pärnumaal tegutsevatest ettevõtetest. Tihtipeale noortel puudub ülevaade sellest, millised ettevõtted kodumaakonnas tegutsevad ning mis ametikohtadel on võimalik tööd teha. Ettevõtetes erinevate ametikohtadega tutvudes ning töötubades osaledes saavad noored aimu, kas neile antud eriala meeldib ning mida tuleb õppida, et antud erialal töötada. Praktilisi ülesandeid lahendades seotakse koolis õpitav päriseluga, õpilased mõistavad, miks on koolis vaja õppida erinevaid aineid ning kus neid teadmisi päriselus kasutada saab.

Ettevõtjate poolt vaadatuna on tegemist investeeringuga tulevikku. Läbi oma tegevuste tutvustamise ollakse noortele toeks õige eriala valikul ning sillutatakse teed uute töötajate järelkasvuks. Kui noored teavad, millised võimalused on kodumaakonnas (või Eestis) olemas, on lootus, et pärast õpinguid tullakse oma kodukohta tagasi ning panustatakse piirkonna ja ettevõtluse arengusse.

23. jaanuaril 2020 toimuvad teenindusõppeosakonna ettevõtete külastused ja töötoad.

24. jaanuaril 2020 tehnikaõppeosakonna ettevõtete külastused ja töötoad.

Korraldajad: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Pärnumaa Arenduskeskus, Pärnu Linnavalitsus.

Päevakava kahel päeval:

10.00 – 10.15 kogunemine Pärnumaa Kutsehariduskeskuses

10.15 – 12.00 ettevõtte külastus (kooli juurest sõidavad 10.15 välja bussid)

12.15 – 13.00 lõuna Pärnumaa Kutsehariduskeskuses (B korpuses)

13.00 – 14.30 töötoad

Täpsem info siit!