Rakvere Ametikool alustab valdkonnaülese vastuvõtuga

Rakvere Ametikool koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga alustab uuest õppeaastast esimesena Eestis valdkonnaülese vastuvõtuga. Pilootprojekti raames saab sisseastuja esmalt asuda õppima teenindusvaldkonnas ning pärast pooleaastast katseperioodi tekib tal võimalus langetada valik koka, toitlustusteenindaja, majutusteenindaja või pagar-kondiitri eriala vahel.

Rakvere Ametikooli õppedirektor Raili Sirgmetsa sõnul on just esmakursuslaste väljalangevus üheks probleemiks kutsehariduses – esimesel õppeaastal langeb kutseõppest välja kuni 28% õppureid. Paraku kasvatab väljalangevuse suur määr erialase hariduseta inimeste osakaalu tulevasel tööturul. Kutsehariduses on õppija jaoks just esimene õppeaasta määrava tähtsusega, sest põhikoolist kutsekooli õppima asumine vajab teistsuguse õppekorraldusega kohanemiseks aega ning selgemat arusaama õpitavast erialast. Tihti puudub õpilasel ülevaade ja arusaam nii valitud erialast kui ka selle isiklikust sobivusest. Sageli toob see kaasa kiire otsuse õpingud katkestada. Vale erialavalik on üks peamisi põhjuseid õppetöö katkestamisel.

“Kaasaegsel tööturul on töötajal tulevikus vaja veel mitmeid kordi uusi valikud teha ja vajadusel eriala vahetada. Selleks vajab õppija laiapõhjalisi teadmisi ja oskuseid, mille edendamiseks ei piisa vaid eraldi õppeainest kooli õppekavas – on tarvis õppimise ja õpetamise praktikate koostöist uuendamist,” sõnas Sirgmets.

Eelnimetatud probleemi üheks võimalikuks lahenduseks on kutseõppes valdkonnaülese vastuvõtu korraldamine sarnaselt Soomele. Esmakordselt Eestis saavad käesoleva aasta juunis Rakvere Ametikooli tulevased õpilased valida konkreetse eriala asemel teeninduse valdkonna ning alles pärast pooleaastast õpingute läbimist valib õpilane koka, toitlustusteenindaja, majutusteenindaja või pagar-kondiitri eriala.

Esimesel poolaastal saavad õpilased tutvuda kõigi hilisemas valikus olevate erialadega, samuti õpitakse teeninduse aluseid ja tegeletakse karjääriõppega. Seejärel saab õpilane langetada oma valiku, vajadusel aitavad ja toetavad teda selles Rakvere Ametikooli õpetajad ja tugispetsialistid.

Valdkonnaülene vastuvõtt on suurepärane võimalus just neile põhikooli lõpetavatele noortele, kes pole oma tulevastes valikutes veel kindlad.

Lisainfo on leitav Rakvere Ametikooli kodulehelt www.rak.ee ning telefonil 329 5033.