Sel nädalal võistlevad parimad noored ettevõtlusoskustes ja graafilises disainis

18.–19. oktoobril toimub Kuressaare Ametikoolis ettevõtlusoskuste kutsemeistrivõistlus. Esmakordselt ka EuroSkills’il väljas olnud võistlusala otsib uusi noori tegijaid!Võistlusülesande I ja II osa põhineb ettevõtluse alustamise oskustel ja ettevõtlikkuspädevustel. Vajalikud teadmised ja oskused: äriidee leidmine ja analüüs, äritegevuse kavandamine ja ärimudeli koostamine, turg ja turundustegevused, eelarvestamine ja finantseerimine, ärialane inglise keel, prototüübi koostamine ja esitlemine eesti ja inglise keeles. 

Ülesande lahendamisel tuleb järgida etteantud kirjalikku juhendit ja sooritada ülesanne ettenähtud ajaga. Meeskonnaliikmed teevad koostööd, lahendavad ülesande ja vormistavad töö korrektselt ning valmistavad ette selle esitluse.  

Neli parimat võistkonda saavad edasi homsesse finaali, millest valmib põnev osa saatesse “Noor meister”!

19.–20. oktoober toimub samuti Kuressaare Ametikoolis graafilise disaini kutsemeitsrivõistlus.

Võistlusülesanded on püstitatud vastavalt kujundaja, spetsialiseerumisega kujundusgraafikuks, 4. taseme kutsestandardis esitatud kompetentsidele. Ülesanded võib kätte anda nii komplektina kui ka ühekaupa, seda otsustab võistlust läbi viiv korraldustoimkond iga võistluse eel. Enne võistlust edastatakse osalejatele koos võistlusjuhendiga üldised suunised ülesande teemade kohta, et oleks võimalik end ette valmistada. Täpne ülesande kirjeldus, sh klient ja kujunduste kommunikatsioonieesmärk antakse kõigile koos võistlusülesandega kätte võistluse algul kohapeal. 
 

Võistlustöö sisuks on lähteülesande alusel välja mõelda ja valmistada sihtrühmale suunatud ning kommunikatsiooni eesmärgile vastavad kujundused, mis sisaldavad etteantud informatsiooni, on kooskõlas lähteülesandes püstitatud eesmärgiga ja annavad edasi võistleja ideed. 


Kutsemeistrivõistlused Noor Meister on mõeldud kuni 26-aastastele (k.a) noortele, kes õpivad kutseõppeasutustes kunstide, disaini, audiovisuaalsete tehnikate ja meedia tootmise valdkonna õppekavadel. Võistelda saavad noored, kes on kantud 2021/2022 õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja või on lõpetanud tasemeõppe 2020/2021 õppeaastal.