Suviseid kutseõppevõimalusi enam kui 200 õppekaval ilmestavad kutsekoolide virtuaaltuurid

Kutseõppeasutustes üle Eesti on augustikuuni käimas suvine vastuvõtt. Erialavalik on lai, pakkudes õppimisvõimalusi kõikidel kutseõppetasemetel ja ligi 230 õppekaval. Edasiõppimisvaliku langetamisel saab kutsekoolidega eelnevalt tutvuda virtuaaltuuride vahendusel.

„Käesoleval suvel on valmimas virtuaaltuurid 31 kutseõppeasutusest, mis annavad interaktiivse ülevaate Eesti kutsekoolide kaasaegsest infrastruktuurist, hoonetest, masinapargist, erialadest ja olemusest,“ kirjeldas projekti SA Innove kutsehariduse maine valdkonnajuht Kristel Mõistus.

„Kui erialavaliku ees seisvatel noortel on soov eelnevalt tutvuda Eesti kutsekoolide mitmekesiste võimalustega, siis virtuaaltuurid pakuvad selleks suurepärast ülevaadet. Tänaseks on valminud 27 kutsekooli virtuaaltuurid, millega saab tutvuda nii kutsekoolide kodulehtede kui ka kutseharidus.ee portaali vahendusel“, lisas Mõistus.

Tänavuse põhivastuvõtu mitmekülgse erialavaliku seas on ametid, nagu CNC-töötlemiskeskuse ning puidupingi operaator, keevitaja, tegevusjuhendaja, palkmajaehitaja, kondiiter, pehme mööbli valmistaja, IT-süsteemide spetsialist, logistik, kujundaja, projektijuhi assistent, juuksur, massöör jpt.

Erineva pikkusega õppekavad ja paindlikud õppevormid võimaldavad kutseõppesse õppima asuda nii põhi- kui ka keskkooli lõpetanud noortel ning täiskasvanuil, kel soov ümber- või täiendõppeks.

Lisaks koolipõhisele õppele on mitmes kutseõppeasutuses võimalik astuda ka töökohapõhisesse ehk õpipoisiõppesse, kus 1/3 õppetööst toimub koolis ning 2/3 töökohal. Suveperioodil on vastuvõtt töökohapõhisesse õppesse avatud enam kui 35 õppekaval.

Õppima asumiseks saab avaldusi esitada kas paberkandjal või elektroonselt. Lisaks on mitmed koolid liitunud Sisseastumise Infosüsteemiga (www.sais.ee), kus on avalduse esitamiseks tarvilik kehtiv ID-kaart.

Virtuaaltuuride ülevaate leiab aadressilt: www.kutseharidus.ee/oppimisvoimalused/koolide-virtuaaltuurid
Vastuvõtuperioodide koondtabeliga saab tutvuda siin. Lisainfot erialade ja tingimuste kohta leiab koolide kodulehekülgedelt.