Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis toimuvad sõiduautotehniku kutsemeistrivõistlused

5.–6. oktoober 2021 toimuvad sõiduautotehniku kutsemeistrivõistlused. 5. oktoobril toimub poolfinaal, mille tulemuste põhjal pääsevad kuus parimat võistlejat 6. oktoobri finaalvõistlusele, mis toimub TV saate „Noor Meister“ filmimise raames ja võistlusest valmib telesaade.

Võistlustöö sisuks on autotehniku igapäevases töös esinevate remondijuhtumite lahendamine.

Sõiduautotehniku kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni  26-aastastele(k.a)noortele,  kes õpivad kutseõppeasutustes mootorsõiduki tehnikueriala II või III kursusel. Võistelda saavad noored,  kes  on  kantud  2021/22õppeaastal kutseõppeasutuse õpilaste nimekirja või on lõpetanud tasemeõppe 2020/21õppeaastal.

Võistluse eesmärgid on võimaldada kutseõppeasutuste sõiduautotehniku eriala õpilastel näidata oma kutseoskusi, selgitada välja Eesti parimad õpilased sõiduautotehnika erialal, propageerida sõiduautotehnikueriala, tõsta kutsehariduse mainet.

Sõiduautotehniku kutsemeistrivõistluse läbiviimiseks on moodustatud korraldustoimkond, kuhu kuuluvad Haridus-ja Noorteameti, Autokutseõppe Liidu ja Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli esindajad.

Lisainfo SIIT.

Võistluse korraldamist rahastatakse ESFprogrammi „Tööturu vajadustele vastava kutse-ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM)ning riigieelarvelistest vahenditest.