Tallinna Tööstushariduskeskuses on avatud vastuvõtt 20. märtsil algavasse sõidukite kere- ja värvitööde meistri 5. taseme tasuta jätkuõppesse

Kursus toimub 12 kuu vältel kaugõppena, loengud ja praktilised tööd toimuvad sagedusega üks kord kuus reedeti ja laupäeviti, kusjuures võimaluse korral pakutakse tulevastele meistritele ka majutust. Aasta aega kestvasse õppetöösse tehakse paus sisse juulis ja augustis – sel ajal on õppetööst paus ehk õppevaheaeg.

Kursuse edukal lõpetamisel sooritavad õpilased Sõidukite kere- ja värvitööde meistri 5. taseme riikliku kutseeksami, mille tulemusena väljastatakse kutsetunnistus ja kantakse nende sertifikaadid kutseregistrisse.

Alljärgnevalt on välja toodud teemad, mida 12 kuu jooksul omandatakse.

 • Autode puhastamine ja pindade hooldus ning ettevalmistus järgnevateks kereremondi etappideks
 • Auto kere ja sisustuse osandamine ning koostamine
 • Elektriseadiste ning mugavussüsteemide seadistamine ja remontimine
 • Kere ja raami mõõtmine ning õgvendamine
 • Klaasitööd
 • Plastdetailide remontimine ja käitlemine
 • Pindade ettevalmistamine värvimiseks
 • Pindade värvimine
 • Töökoja juhtimine
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Pindõgvendustööd ja lehtmetallide töötlemine
 • Keredetailide ühendamine
 • Autokere varuosade ja maalritöömaterjalide käitlemine
 • Autode pindade katmise eritehnoloogiad

Täpsema info õppekava kohta leiad sellelt lingilt. Õpingute alustamise tingimuseks on keskharidus, autokeretehniku või automaalri 4. taseme kutseoskused ja/või töökogemus autokeretehniku või automaalrina vähemalt kaks aastat.

Kursusele saad e-registreerida Sisseastumise Infosüsteemis SAIS siin. Õppetöö alguseks on 20.03.2020.

Lisainformatsiooni ja küsimuste korral tasub pöörduda Raivo Kruusiku poole:

raivo.kruusik@tthk.ee

Telefon: +372 6561123