Tallinna Tööstushariduskeskuses selgub telekaamerate eest parim noor mehhatroonik

Parim Mehhatroonik 2019 kutsevõistlus toimub 15.–16. aprillil 2019 Tallinna Tööstushariduskeskuses. Võistlusel panevad oma teadmised ja oskused proovile õpilased kutsekoolidest üle Eesti.

Võistlustööks on testprojekt, mis koosneb mitmest erinevast ülesandest kahe päeva vältel. Teisel võistluspäeval on pinge ja põnevus palju suurem, kuna toimub uue ja kaasahaarava 10-osalise telesaate “Noor Meister” salvestus. Saade jookseb laupäeviti ETV2 ekraanil. Igas osas tuuakse televaatajate ette üks kutsemeistrivõistlus ning tutvustatakse ka teisi kutsekoole. Viimane osa filmitakse oskuste festivalil “Noor meister 2019”, mis toimub 3.4. mail Tallinnas, Eesti Näituste messikeskuses.

Toimub meeskondlik võistlus ning ühest koolist võib osaleda üks kaheliikmeline võistkond. Võistlustulle astuvad õpilased Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolist, Tallinna Tööstushariduskeskusest, Tartu Kutsehariduskeskusest ja Võrumaa Kutsehariduskeskusest. Võistlust hindavad oma ala spetsialistid.

Mehhatroonika kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele, kes õpivad kutseõppeasutustes mehhatroonika ja/või automaatika erialadel. Võistluse eesmärk on tutvustada kutsehariduse võimalusi, vahetada kogemusi ja innustada õppureid ja koole saavutama paremaid õpitulemusi, anda õpilastele võimalus end proovile panna ja selle käigus selgitada välja parim noor mehhatroonik.

Kutsemeistrivõistlust toetavad FESTO ja Tallinna Tööstushariduskeskus.

Lisainformatsioon Innove kodulehelt.

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“(PRÕM) vahenditest.

Sihtasutus Innove on hariduse kompetentsikeskus Eestis, mis edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu õppenõustamisteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi.