Tartu Kutsehariduskeskus saab uue nime

13. oktoobril kinnitas Tartu linnavalitsus Tartu Kutsehariduskeskuse põhimääruse ja ettepaneku nime muutmiseks. Alates 1. jaanuarist 2022 jätkab kool Tartu Rakendusliku Kolledži nime all. Nimevahetus on osa kooli juubeliaastaks valmivast identiteedi uuendamisest, millega soovitakse viia kuvand vastavusse kaasaegse sisuga ning anda paremini edasi kooli tänaseid väärtusi ja tulevikuvisiooni. 

Tartu Kutsehariduskeskuse direktori Raini Jõksi sõnul on muudatuse põhjused palju sügavamad ja sisulisemad. „Nimevahetus on ainult üks osa käimasolevast rebrändingu protsessist. Tartu Kutsehariduskeskus saab järgmisel aastal 100-aastaseks. Tundsime, et on paras aeg üle vaadata, kus me täna seisame, kuidas väljapoole paistame ning kuhu liikuda tahame,“ selgitas Jõks. Tema sõnul on selge ja kaasaegne identiteet üks võimalus jõudmaks nende noorteni, kes täna ei näe kutsehariduses piisavalt kaalukat alternatiivi muudele haridusvalikutele. „Eesti vajab meisterlikke praktiliste oskustega inimesi ning meie ülesanne on tuua kutseharidusse rohkem motiveeritud ja võimekaid noori. Elame ajal, kus lihtsaid töid ei ole enam ammu olemas ja me tahame seda valjult välja öelda,“ tõdes Jõks.

Visuaalse identiteedi uuendamise käigus viidi läbi kasutajauuring, millega kaardistati erinevate osapoolte kasutajakogemused, hoiakud ja ootused koolile. Uuringusse olid kaasatud kooli vilistlased, õpilased, õpetajad, tööandjad ja partnerettevõtted, kes kooliga kokkupuutes on. „Vajadus brändi uuendamise käigus ka nimemuudatus ette võta, tõukus otseselt kasutajauuringu tulemustest ning taipamisest, et tänane nimi ei toeta meie arengueesmärke,“ avas nimevahetuse tagamaid Tartu Kutsehariduskeskuse turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Riinu Räim. „Oleme täna Eesti suurim kutseõppeasutus, seda nii õppijate arvu kui välispartnerite poolest. Meil on selge ambitsioon olla kutsehariduse eestkõnelejaks ning töö käib selle nimel, et kujuneda kutsehariduse tippkeskuseks rahvusvahelisel tasandil. Tugeva identiteedi kehtestamine ja selge eristumine konkurentidest on selles protsessis selgelt olulisel kohal,“ võttis Räim põhjendused kokku.

Töid teostas disainiagentuur Velvet ning uus nimi ning visuaalid võetakse kasutusele jaanuaris 2022.

Tartu Kutsehariduskeskus on Eesti suurim kutseõppeasutus, kus taseme- ja täiendõppes õpib enam kuni 3000 õppijat. Kooli kahes õppehoones tegutseb 7 teemakooli ning täiendõpet ja lühikoolitusi pakkuv koolitus- ja nõustamiskeskus. Kooli missiooniks on luua võimalusi tulevikutöö oskustega meistrite kujunemiseks.