Toimus veebikohtumine „Meid ühendab praktika ja töökohapõhine õpe“

Eile, 8. detsembril toimus Harno eestvedamisel PRÕM projekti tegevuste raames veebikohtumine „Meid ühendab praktika ja töökohapõhine õpe“. Osalejaid kutse- ja kõrgkoolidest oli üle viiekümne.

Kohtumisele andsid värvi sisukad ettekanded: Krista Loogmaa tutvustas kahte Tallinna Ülikooli poolt läbiviidud uuringut, mis puudutasid kevadist distantsõppe perioodi kutsekoolides. Anne Roosipõld  Tartu Ülikooli Pärnu kolledžist andis ülevaate kõrghariduse töökohapõhise õppe uuringust, mis puudutas nii õppija, töökohtade ja kõrgkoolide kogemust. Merle Tammela ja Arlee Kaugemaa demonstreerisid Sisekaitseakadeemia praktikaalaseid tegevusi, mis oma süsteemsuse ja toreda teostusega inspireerivad kindlasti ka teisi koole. Enna Kallasvee Haapsalu Kutsehariduskeskusest andis põneva ülevaate kutsetasemetest tulenevatest erinevustest töökohapõhise õppe läbiviimisel, Marju Männiksaar Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest rääkis HEV õppijate praktikale suunamisest ja nende toetamisest ning Inga Zaitseva-Pärnaste tutvustas TalTech Eesti Mereakadeemia praktikaalast koostööd rahvusvaheliste ettevõtetega. Päeva lõpetas Karin Ruul Haridus- ja Teadusministeeriumist, andes ülevaate töökohapõhise õppe hetkeseisust Eestist ning tulevikusuundadest. Ja loomulikult tutvustati ka PRÕM projekti praktika ja töökohapõhise õppe tegevusi, selleks sai sõna Piret Lilover.

Aitäh kõikidele, kes osalesid ja panustasid koostöökohtumises sisusse!