Valminud on uus digitaalne ettevõtlusõpik

Valminud on UUS DIGITAALNE ETTEVÕTLUSÕPIK!
Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ning Innove koostöös valmis ettevõtlusõppe digitaalne õpik kutseõppe 4. taseme õppuritele.

Õpik on universaalne majanduse ja ettevõtluse õppimiseks kutseõppes õppijale, kuid sobib samuti kasutamiseks gümnaasiumis nii ainekavasiseseks kui ka -üleseks õppeks.
Õpik on praktiline ja paljude näidetega materjal majanduse- ja ettevõtluskeskkonna mõistmiseks.
Õpik on teejuht alates ideest kuni ettevõtte loomiseni.

Ettevõtlusõppe digitaalne õpik on leitav Opiq sisuplatvormilt:
👉https://www.opiq.ee/Kit/Details/223
või E-koolikotist:
👉https://e-koolikott.ee/oppematerjal/25996-Ettevotlusope-4-taseme-kutseoppes