Võistlema asuvad parimad noored elektrikud

8.–9. detsember toimuvad Viljandi kutseõppekeskuses (Looduse tee 2, VanaVõidu) elektrikute kutsemeistrivõistlused. Võistleb kuus õpilast neljast kutsekoolist.

Võistlusülesanne koosneb nii teoreetilistest teadmistest kui praktilisest osast. Teoreetiline osa kujutab endast 20+5 küsimusest koosnevat erialaste teadmiste kontrolltesti ja ühte arvutusülesannet. Praktilise osaga kontrollitakse võistlejate tegelikke tööoskusi elektripaigaldise ehitamisel: oskust lugeda jooniseid ja skeeme, oskust tööd planeerida, paigaldusmaterjalide tundmist ja nõuetekohast kasutamist,  etteantud mõõtmetest kinnipidamist, töökoha puhtust ja ergonoomikat, tööriistad ja -vahendite  õiget ning  ohutut kasutamist, üldist töökultuuri. 

Võistlustele annavad suure hoo sisse meie head sponsorid. „Rahvusvahelisse gruppi kuuluv LEONHARD WEISS OÜ murrab taristuehituses tööd teha mitmel rindel: elektri-, rööbasteede ja teede ehituses nii siin- kui sealpool riigipiire. Meil on suur rõõm toetajana panustada kutsevõistlustesse, mis väärtustab elektriku elutähtsat ametit. Elektriala praktikandid on oodatud meie meeskonda nii Pärnus ja Viljandis kui ka Tallinnas, Tartus ja Võrus,“ kommenteerib elektriteenuste divisjoni direktor Rainer Järv.

Elektriku kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele (k.a) noortele, kes õpivad kutseõppeasutustes elektrienergia ja energeetika valdkonna õppekavadel. Tegemist on individuaalvõistlusega. Võistluse eesmärk on võimaldada kutseõppeasutuste elektriku eriala õpilastel näidata oma kutseoskusi, selgitada välja Eesti parimad õpilased, tutvustada elektriku eriala.

Võistlusi korraldab Haridus- ja Noorteamet ning Viljandi Kutseõppekeskus ning sponsoreerivad Leonhard Weiss OÜ, Electrum AS, Prysmian Grupp ja Eest Elektritööde Ettevõtjate Liit.

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) ning riigieelarvelistest vahenditest.