Võistlustulle astuvad noored graafilised disainerid

7.8. oktoobril toimuvad Tartu Kunstikooli Aparaaditehase Noortekeskuse ruumides kutsemeistrivõistlused, kus selgitatakse välja parimad noored graafilised disainerid. Võistluses panevad ennast proovile parimad kutseõppurid üle Eesti.

Võistluvad õpilased Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest, Tartu Kutsehariduskeskusest, Kuressaare Ametikoolist, Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolist, Tartu Kunstikoolist ja Tallinna Polütehnikumist.

Võistlustöö sisuks on lähteülesande alusel välja mõelda ja valmistada sihtrühmale suunatud ja kommunikatsiooni eesmärgile vastavad kujundused, mis sisaldavad etteantud informatsiooni, on kooskõlas lähteülesandes püstitatud kommunikatsioonieesmärgiga ja annavad edasi võistleja ideed.

Graafilise disaineri kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele (k.a) noortele, kes õpivad kutseõppeasutustes kunstide, disaini, audiovisuaalsete tehnikate ja meedia tootmise valdkonna õppekavadel.

Võistluse eesmärk on võimaldada kutseõppeasutuste graafilise disainiga seotud erialade õpilastel näidata oma kutseoskusi, selgitada välja Eesti parimad õpilased graafilises disainis, propageerida kujundaja eriala ning toetada loovvaldkondade arengut.

Võistlust korraldab Haridus- ja Noorteamet ja Tartu Kunstikool ning toetavad Overall ning Kroonpress.

 

Seoses Covid-19 levikuga pole pealtvaatajad võistlusele lubatud.

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) ning riigieelarvelistest vahenditest.