Võrumaa Kutsehariduskeskuses selgub telekaamerate ees parim mööblitisler

Parim Mööblitisler 2019 kutsemeistrivõistlused toimuvad 2.–4. aprillil Võrumaa Kutsehariduskeskuses. Võistlustulle astuvad edukad kutseõppurid üle Eesti. Võistlusest valmib telesaade.

Esimesel päeval toimus töökohtade loosimine ja kooli masinapargiga tutvumine. 3.–4. aprillil toimub võistlustööde tegemine, millest võistluse viimane päev toimub telekaamerate ees. Võistlusest valmib saade 10-osalisse teleprojekti „Noor meister“, mis jõuab televaatajateni ETV2 ekraanil. Igas saates saab näha ühte kutsemeistrivõistlust ja viimane osa filmitakse oskuste festivalil „Noor meister“ 3.–4. mail Eesti Näituste messikeskuses.

Võistlustöö on praktiline ülesanne. Tuleb valmistada mööbliese vastavalt joonisele, kasutades võistlejale antud materjale. Vajalikud tehnilised oskused on muu hulgas jooniste lugemine ja tõlgendamine, koostisosade ja koostemeetodite tundmine, seotiste valmistamine käsitsi või seadmetel, liikuvate osade valmistamine.

Mööblitisleri kutsemeistrivõistlus on mõeldud kuni 26-aastastele noortele, kes õpivad kutseõppeasutustes mööblitisleri  erialal. Tegemist on individuaalse võistlusega ja igast koolist saab osaleda üks võistleja. Võistluse eesmärk on tutvustada kutsehariduse võimalusi, väärtustada meisterlikkust ja motiveerida õpilasi, edendada osapoolte koostööd.

Võistluse peakorraldaja on Sihtasutus Innove koos Eesti Mööblitootjate Liiduga. Võistlust toetab Võrumaa Kutsehariduskeskus.

Lisainformatsioon Innove kodulehelt.

Võistluse korraldamist rahastatakse ESF programmi „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“(PRÕM) vahenditest.

Sihtasutus Innove on Eesti hariduse kompetentsikeskus. Personaalse hariduse edendajana töötab Innove välja õppimist ja õpetamist toetavaid uuenduslikke lahendusi,  korraldab eksameid, teste ja uuringuid, vahendab eurotoetusi. Rajaleidja võrgustiku kaudu pakub Innove tasuta haridustugiteenuseid.