KUTSEMEISTRIVÕISTLUSED Kutsemeistrivõistlused on erinevate erialade kutseõppurite proovikivi. Eesti noortel on võimalik oma teadmisi ja oskusi proovile panna siseriiklikel kutsemeistrivõistlustel, mis toimuvad kutsehariduse suursündmusel Noor Meister. Parimatest parimail on võimalik Eestit esindada ka rahvusvahelistel kutsemeistrivõistlustel - Euroopa meistrivõistlustel EuroSkills ja maailmameistrivõistlustel WorldSkills.

Noor Meister on kutsehariduse suursündmus, mis koondab enda alla erinevate erialade üleriigilised kutsemeistrivõistlused, mille eesmärk on tutvustada ja populariseerida kutseõppealasid ning anda võimalus noortele oma oskuste võrdlemiseks. Lisaks toimub Noorel Meistril kutseharidusmess, kus kutsekoolid tutvustavad huvilistele enda kooli ja õppimisvõimalusi. Avatud on töötoad, kus saa erinevatel erialadel ise kätt proovida, ning laval näeb mitmeid esinejaid ja üllatajaid.

Oskuste festival “Noor meister 2019” toimus 3.-4. mail Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses. Lisainfo www.noormeister.ee » ja Facebookis ».  Võistlustulemusi saad näha siit.

2020 kevadine festival jäi pandeemia tõttu ära.

Üleeuroopaliste kutsemeistrivõistluste EuroSkills eesmärk on tutvustada erinevaid kutsealasid ja noorte meistrite oskusi ning seeläbi arendada kutseõpet terves Euroopas. Võistlused võivad olla nii individuaalsed kui ka meeskondlikud, mille käigus panevad end proovile kuni 25-aastased noored meistrid umbes viiekümnel erineval kutsealal. Üleeuroopalised kutsemeistrivõistlused toimuvad iga kahe aasta tagant.

EuroSkills´i võistlused annavad hea võimaluse tutvuda lähemalt erinevate kutsealadega ja võrrelda Eestis õpetatavate erialade taset teiste Euroopa riikidega. Samuti peegeldavad võistlused Euroopa maade kutsestandardeid ja nõudeid kvalifikatsioonile. Iga riigi noortel kutsemeistritel on võimalus oma oskused ja teadmised proovile panna ning võrrelda neid sama ala õppivate Euroopa noortega. EuroSkillsi võistluste žüriides osalevad ekspertidena ka meie kutseõpetajad. Saadud kogemus annab samuti hea võimaluse erialade edasiarendamiseks Eesti kutsekoolides.

EuroSkills´i võistlusi koordineerib Euroopa Kutseoskuste Edendamise Organisatsioon (ESPO), mis loodi 2007. aastal. Võistluste arendamises löövad kaasa kõik organisatsiooniga ühinenud riigid. Eestit esindab organisatsioonis Sihtasutus Innove.

Järgmised Euroopa kutsemeistrivõistlused EuroSkills 2021 toimuvad 22.-26. september Grazis, Austrias.

Aastal 1946 tunti Hispaanias suurt puudust oskustööliste järele. Oli vaja veenda noori, nende vanemaid, õpetajaid ja tulevasi tööandjaid, et nende tulevik sõltub paljuski sellest, kui hästi või halvasti kutsekoolituse süsteem riigis töötab. Et noori motiveerida ja kutseõpetuse taset tõsta tuli Mr José Antonio Olaso, Hispaania Noorte Organisatsiooni peadirektor, välja ideega hakata korraldama kutsevõistlusi, kus noored ametiõppijad saaksid virgutada oma võitlusvaimu, külastajad saaksid aimu kutseerialade mitmekesisusest, räägitaks tulemustest ja kiidetaks parimaid. Idee võeti hästi vastu ning juba 1947. aastal toimusid Hispaanias esimesed kutsevõistlused mehhaanika erialal.

Kuid korraldajate sihid olid veel kõrgemad. Nad nägid, et noorte huvi ametiõppimise vastu ja nende entusiastlikku soovi saada heaks spetisalistiks tõstaks veelgi võimalus oma oskusi võrrelda teiste riikide noortega. Otsustati hakata võistlusi korraldama üheskoos teiste huvitatud riikidega. Esimesed rahvusvahelised kutsevõistlused peeti 1950. aastal Madriidis, kus teineteiselt võtsid mõõtu Hispaania ja Portugali oskustöölised.

Võistlustel osalevate riikide esindajatest moodustati organisatsioon WorldSkills, mille ülesandeks on võistluste koordineerimine. Organisatsiooni laiem eesmärk on kutseõppe väärtustamine ja kutseõppe kvaliteedi kõrgetasemelisuse saavutamine üle maailma. WorldSkills´i liikmeks on 2008. aasta seisuga 50 riiki ning Eesti on alates 2007. aasta algusest WorldSkills’i liige. Eesti esindajaks WorldSkills´i organisatsioonis on Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul Haridus- ja Noorteamet (varasemalt oli selleks SA Innove).

WorldSkills´i võistlused toimuvad iga kahe aasta tagant ning need on ühed tähtsamad kutseoskuste testimise ja näitamise kohaks. Võistlused toimuvad mitu päeva ning võistluste ajal testivad võistlejad oma oskusi rangete rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Igal võistlusalal hinnatakse nii tehnilist sooritust kui ka meeskonnatööd, suhtlemist ja oskust töötada projektidega. Lõpptulemusi hinnatakse kuld-, hõbe- ja pronksmedalitega.

Eesti 7-liikmeline võistkond osales kutseoskuste maailmameistrivõistlustel WorldSkills 2017 Abu Dhabis Araabia Ühendemiraatides. Maastikuehitajad Mairold Mänd ja Erik Rüütel (Räpina Aianduskool) tõid võistlustelt koju meeskondliku pronksmedali.

WorldSkills 2019 toimus 22. – 27.08.2019 Kaasanis, Venemaal. 65 riigist üle maailma osales 1375 võistlejat 56 võistlusalal. Eestit esindas 13 noort 12 võistlusalal: ehitusviimistleja, plaatija, müürsepp, maastikuehitaja, kokk, restoraniteenindaja, vastuvõtu administraator, IT süsteemi administraator, trükkal, florist, graafiline disainer, keevitaja. 

46ndad võistlused, WorldSkills 2021, toimuvad 22.-27. september Hiinas, Shanghais.

Tutvu WorldSkills 2019 võistlustulemustega!

Alates 2006. aastast koordineeris noorte kutsemeistrivõistlusi Eestis ning valmistab noori rahvusvahelisteks kutsemeistrivõistlusteks EuroSkills ja WorldSkills ette SA Innove, 1. augustist 2020 on tegevused üle viidud Haridus- ja Noorteametisse.