KUTSEHARIDUS VÄLISMAAL Välismaal kutsehariduse omandamiseks on kaks võimalust: kas läbida välisriigis terve kursus või ainult osa sellest. Mõlemal juhul tuleb välismaale õppima suundudes end põhjalikult sihtriigi kutseõppe tingimustega kurssi viia, sest Euroopa kutseharidussüsteemid erinevad üksteisest oluliselt.

KUTSEHARIDUS VÄLISMAAL

Välismaal kutsehariduse omandamiseks on kaks võimalust: kas läbida välisriigis terve kursus või ainult osa sellest. Mõlemal juhul tuleb välismaale õppima suundudes end põhjalikult sihtriigi kutseõppe tingimustega kurssi viia, sest Euroopa kutseharidussüsteemid erinevad üksteisest oluliselt.