KUI HAKKAD KUTSEÕPET LÕPETAMA

Kutsekooli lõpetamine

Kutseõppeasutus loetakse lõpetatuks pärast õpitava eriala õppekava täitmist. Õppeaeg võib olla erinev – poolest aastast kuni nelja ja poole aastani. Kutsekooli lõpetamisel saab lõpetaja riikliku lõputunnistuse, mis kinnitab haridustee läbimist ja kutseoskuste omandamist.

Kutseeksami sooritamine kooli lõpetamisel on siiani olnud vabatahtlik, kuid 2017./2018. õppeaastast  õpingute lõpetamise kord kutseõppes muutub. Alates 1. septembrist 2017. a õpinguid alustavatel õpilastel tuleb kutseõppe lõpetamiseks teha kutseeksam kõigil erialadel, kus eksami sooritamine on võimalik. Kui kutse- või erialal kutseeksameid läbi ei viida, lõpetatakse õpingud kooli lõpueksamiga. Hariduslike erivajadustega õpilastele on kutseeksami tegemine vabatahtlik. Kutsekeskharidust omandaval õpilasel on võimalik õpingud lõpetada ka kooli lõpueksamiga, kui kutseeksami tegemine ebaõnnestus.

Riigieksamite sooritamine

Riigieksamite sooritamine ei ole kutsekeskharidusõppe lõpetamiseks kohustuslik, küll aga võib see olla nõutud sisseastumistingimus mõnes kõrgkoolis.

Riigieksamiteks valmistumise võid planeerida oma õpingutesse, võttes kutsekoolis üldharidusaineid täiendavalt valikainetena. Samuti on Sul riigieksamiteks valmistumiseks võimalik võtta lisa-aasta (35 õppenädalat) täiskasvanute gümnaasiumis. Seejuures ei ole vaja omandada kogu abituuriumi programmi – õppida võib neid aineid, milles soovitakse oma teadmisi täiendada ja riigieksamid ära teha.

Õpingute jätkamine

Kui omandasid kutsekeskhariduse või oled varem lõpetanud gümnaasiumi, saad õpinguid jätkata kõrghariduses. Kõrgkoolide vastuvõtutingimused võivad olla väga erinevad ning nendega tuleb ennast kindlasti kurssi viia. Erialaga seotud valdkonnas võetakse mõnes kõrgkoolis (nt Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool) kutsekeskharidusõppe edukalt lõpetanud õpilasi vastu väljaspool konkurssi või eraldi konkursi alusel. Kõrgkooli sisseastumisest loe lähemalt tudengiveebist.