TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE EHK ÕPIPOISIÕPE

UURI LISAKS

 • Kutseõppe vorm, mis toimub kooli, õpilase ja ettevõtte koostöös.
 • Õpilane läbib 1/3 õppest koolis ja 2/3 õppest ettevõttes.
 • Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades oma ala meistrite juhendamisel ettevõttes.
 • Noorele esimese eriala omandamiseks.
 • Täiskasvanule ümberõppeks ja uue eriala omandamiseks.
 • Töötajale erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks.
 • Õppe aluseks on õppekava, mis on valminud kutseõppeasutuse ja ettevõtte koostöös.
 • Õppe läbiviimiseks sõlmivad kool, õpilane ja ettevõte kolmepoolse praktikalepingu.
 • Õpilasel on kaks juhendajat – üks koolis ja teine ettevõttes. Töökohapoolne juhendaja on kogenud praktik, kes toetab õppijat kutsetöös vajalike oskuste omandamisel.
 • Õppija täidab ettevõttes juhendaja käe all erinevaid tööülesandeid. Sellele lisandub teoreetilisem õppetöö koolis.
 • Ettevõte maksab õpilasele palka, mis ei tohi olla väiksem riiklikust miinimumpalgast. Kui õpilase ja ettevõtte vahel on juba kehtiv tööleping, siis lisatasu õppimise eest ei maksta.
 • Õppe läbimisel saab õpilane kooli lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel ka kutsetunnistuse.

Esimese eriala omandajale:

 • Kõige praktilisem õppevorm: vajalikud oskused omandatakse igapäevase praktilise töö käigus.
 • Õpingud tagavad tööturul hinnatud töökogemuse.
 • Sobivuse korral saab pärast õpinguid jääda tööle praktikaettevõttesse.
 • Ettevõttes tehtud töö eest makstakse tasu.

End täiendada soovivale töötajale:

 • Võimalus täiendada oma praktilisi oskusi ja teoreetilisi teadmisi.
 • Võimalus töötamise kõrvalt tõsta erialast kvalifikatsiooni ja saada kutsetunnistus.
 • Töökohapõhise õppe õpilasel on õigus saada toetusi samadel tingimustel teiste kutseõppe õpilastega.
 • Heade õppetulemuste korral võib õpilane taotleda alates õpingute teisest semestrist põhitoetust – 60 eurot kuus.
 • Vajadusel hüvitatakse õpilasele kodu ja õppeasutuse vahelised ühistranspordikulud (v.a asulasisene transport).
 • Alla 20-aastastel keskhariduseta õpilastel on õigus saada koolilõunatoetust.

2017. aastal töökohapõhist õpet pakkuvate koolide nimekiri ja erialade loend.

Oled tööandja ja töökohapõhise õppe rakendamine enda ettevõttes pakub Sulle huvi? Loe lisaks SIIT!

õpib juba praegu enam kui 2000 õpilast

osaleb 27 kooli koostöös mitmesaja ettevõttega

saab õppida 53 erineval õppekaval

soovib Eesti riik koolitada 7200 õppurit aastaks 2020

Õpipoisid on alates keskajast meistrite kõrval õppinud ja nii on neist saanud omakorda uued meistrid. Minu arvates on just seetõttu töökohapõhine õpe üks parimaid õppevorme, sest kogemusi ja oskusi antakse edasi vahetult ning lähenemine on täiesti individuaalne.”

Taavi Tamm, raietööline, Pärnumaa Kutsehariduskeskus