TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE EHK ÕPIPOISIÕPE

MIS ON TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE?

Õpipoisi- ehk töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Õpipoisiõpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös.

KUIDAS SEE TOIMUB?

Õpe toimub kutseõppe õppekava alusel. Õpilane täidab töökohas ettevõttepoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid.
Lisaks toimub õppetöö õppeasutuses.

MIKS VALIDA TÖÖKOHAPÕHINE ÕPPEVORM?

 • Kõige praktilisem õppevorm – vajalikud oskused omandatakse igapäevase praktilise töö käigus
 • Õpingud tagavad tööturul hinnatud töökogemuse
 • Sobivuse korral saab pärast õpinguid jääda tööle praktikaettevõttesse
 • Ettevõttes tehtud töö eest makstakse tasu
 • Õigus on saada toetusi samadel tingimustel teiste kutseõppe õpilastega:
  – Heade õppetulemuste korral võib õpilane taotleda alates õpingute teisest semestrist põhitoetust – 60 eurot kuus
  – Vajadusel hüvitatakse õpilasele kodu ja õppeasutuse vahelised ühistranspordikulud
  – Vajaduspõhine eritoetus