TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE EHK ÕPIPOISIÕPE

MIS ON TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE?

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe vorm, mille puhul õpilane läbib ühe kolmandiku õppest koolis ja kaks kolmandikku ettevõttes. Õppekava valmib kutsekooli ja ettevõtte koostöös. Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades oma ala meistrite juhendamisel.

KUIDAS SEE TOIMUB?

Õpe toimub kutseõppe õppekava alusel. Õpilane täidab töökohas ettevõttepoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid.
Lisaks toimub õppetöö õppeasutuses.

MIKS VALIDA TÖÖKOHAPÕHINE ÕPPEVORM?

 • Kõige praktilisem õppevorm – vajalikud oskused omandatakse igapäevase praktilise töö käigus
 • Õpingud tagavad tööturul hinnatud töökogemuse
 • Sobivuse korral saab pärast õpinguid jääda tööle praktikaettevõttesse
 • Ettevõttes tehtud töö eest makstakse tasu
 • Õigus on saada toetusi samadel tingimustel teiste kutseõppe õpilastega:
  – Heade õppetulemuste korral võib õpilane taotleda alates õpingute teisest semestrist põhitoetust – 60 eurot kuus
  – Vajadusel hüvitatakse õpilasele kodu ja õppeasutuse vahelised ühistranspordikulud
  – Vajaduspõhine eritoetus

Õpilaste kogemuslugusid saad vaadata siin.